Gi dit motsegn

Fristen for å komme med motsegn eller innspill til plan for sentrum vest områderegulering Kvernelva – Stegen, FJELLHEIM er 19. april, altså påskeaften!Dette betyr at alle som vil komme med et innspill for å redde Fjellheim via post/personlig oppmøte på Os rådhus levere/poste dette innen tirsdag den 14. april siden både torsdag og fredag er helligdager!

Dere som ønsker å sende innpill til planen via e-mail trenger ikke å ta slike hensyn, bare dere sender innspill inn før fristen er gått ut.

En gjør oppmerksom på at eventuelle tidligere innsendte kommentarer må sendes inn igjen som formelle merknader/innpill dersom de fortsatt er aktuelle.

Hvis dere ønsker å komme med innspill i denne saken kan dere selvsagt gjøre dette selv. Hvis ikke kan dere benytte skrivet vi har laget – trykk dere inn her: Motsegn plan her underskriver dere og gir de øvrige opplysningene som skissert. Innspillene kan enten sendes i posten eller leveres direkte på kundetorget i Os Rådhus (få gjerne kvittering).

Ønsker dere å sende via e-mail er addressen: postmottak@os-ho.kommune.no

OBS!Merk emne til e-mailen med: Innspill/merknad saksnummer 11/130

Det er også mulig å sende innspill via Os kommune sine sider (se linken nedenfor), da trykker du deg inn på den blå firkanten på høyre side, hvor det står «Send høyringsuttale». Trykker du deg inn på linken kan du også lese sakspapirene.

https://oskommune.no/lokaldemokrati/kunngjeringar/omraderegulering-os-sentrum-vest-offentleg-ettersyn.aspx

 

Dette er siste sjanse vi har til å redde Fjellheim og alle de vediene det står for, for Os og osingene.

 

Foreningen Bevar Fjellheim

 

Posted in Innlegg frå aksjonsgruppa | Leave a comment

Fjellheim har vært osingenes storstue i 100 år

Det ble i sin tid bygget på dugnad av Os Musikkforening og Os Turnforening. Fjellheim har huset det aller meste av bygdas tilstelninger og aktiviteter i alle år og har vært bygdas naturlige samlingspunkt for all slags kulturforsamlinger, organisasjoner og lag i hele sin 100-års historie.

Etter kommunen stengte Fjellheim har mange lag og organisasjoner fått problem fordi det ikke lenger er et tilfredsstillende tilbud til deres øvelser og aktiviteter. Som konsekvens har mange allerede merket redusert rekruttering. Kommunen har vedtatt å selge Fjellheim for å gi plass til bygging av nye leiligheter og lignende. Dette vil i tilfelle gjøre ubotelig skade til bygdas lag og organisasjoner som vil da miste grunnlaget for sin aktivitet. Hvis kommunen på et senere tidspunkt ser seg nødt til å skaffe et tilsvarende tilbud vil dette bli uforholdsmessig dyrt og muligheten for å skaffe en egnet sentral tomt vil være nærmest umulig.

Lag og organisasjoner som er avhengig av støtte og dugnad har ikke råd til å benytte Oseana til sine aktiviteter. Det er heller ikke nok plass eller ledige timer der til alle.

Fjellheim er stengt og skal selges
Aksjonsgruppa: Bevar Fjellheim arbeider for at osingene skal forstå viktigheten av å beholde Fjellheim og at vi er i ferd med å miste dette enestående tilbudet for alltid. Vi arbeider samtidig med å få våre lokale politikere til å erkjenne at Fjellheim må bevares og for at de gjør om sine tidligere vedtak om salg. Som kjent er det ingen skam å snu.

Vil DU støtte det lokale kulturlivets muligheter bør du også støtte arbeidet for å bevare og beholde Fjellheim! Nettopp ditt engasjement og din støtte kan være utslagsgivende for å redde Fjellheim!

Foreningen Bevar Fjellheim

Posted in Innlegg frå aksjonsgruppa | Tagged | Innspel avslått på Fjellheim har vært osingenes storstue i 100 år

Redd Fjellheim

12633579_1027348377321470_1681828832363669678_o

 

REDD FJELLHEIM!!

DEL GJERNE VIDERE

Fjellheim fylt til randen av damer som lytter med stor interesse til et foredrag som tydelig engasjerer.
Fjellheim ble brukt til mangt gjennom årene, blant annet turn og musikk, revyer og konserter. teater for store og små, utstillinger, forsamlinger, bryllup og fest, dans, korøvelser og mye, mye, mer.
Og slik kan det bli igjen om kommunen bare innser behovet for bygget …

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Leave a comment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12698452_1034099899979651_5520590499274101514_o

 

REDD FJELLHEIM!!

DEL GJERNE VIDERE

Konsert i Fjellheim i forbindelse med Os Musikkforenings 90-års jubileum. Gjennom årene gav Fjellheim grunnlaget og inspirasjonen for mange unge osinger til å ta skrittet fullt ut og utvikle seg til å bli anerkjente profesjonelle utøvere i sine respektive yrker enten dette gjaldt musikk, sang, dans, kunst, eller annet. Uansett hva det var det gjaldt, så begynte det her, i Fjellheim …

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Leave a comment

Redd Fjellheim

12440804_1042265062496468_5363598180644132942_o

 

REDD FJELLHEIM!!

DEL GJERNE VIDERE

Filmfestivalen i Fjellheim i 2010 tydeligvis fra en barneforestilling.
Fjellheim var for ALLE – unge som eldre, musikere og idrettsfolk, dansere og sangere, små og store lag og organisasjoner som fikk drive med sitt, og ikke minst som et samlingssted for sosialt samvær og hygge for lokalbefolkningen som bidrog til å sammensveise menneskene som bodde her på Os.
I Fjellheim kunne lagene utfolde seg uten å risikere å brekke ryggen økonomisk.
Slik kan det bli igjen om bare det politiske flertallet innser hvor viktig Fjellheim fortsatt er for oss som bor her.
Bildet fra Os og Fusaposten

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Leave a comment

Redd Fjellheim

12716392_1037439789645662_7651080499435871456_o

 

REDD FJELLHEIM !!!

DEL GJERNE VIDERE

Lysekoret holder konsert i Fjellheim foran et begeistret publikum.
Det er mange kor i Os som kunne ha glede av å øve og å vise seg frem i en sal som Fjellheim. Det samme gjelder for mange andre lag og organisasjoner som pr idag har problemer med å slippe til i egnede lokaliteter.
Hvis kommunen virkelig ønsker å ha et aktivt amatør kulturliv må de tilrettelegge for at dette kan blomstre og sørge for at det er arenaer som det kan blomstre i – slik som Fjellheim har sørget for i flere generasjoner …
Bilde fra Os og Fusaposten

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Leave a comment

Eit godt og riktig val!

Eit levande Fjellheim gjev liv på ’øyro !

Dersom du stemmer på eit parti som er for riving av Fjellheim, men er ein av dei 4000 som har skrive under på at du vil bevara Fjellheim, kan du føra opp 8 personar som er for bevaring, frå andre lister, på stemmesetelen din!

Vi vil vera tilstades på Flåten senter fredag 11. og laurdag 12. september frå ca. kl. 12:00.

 Desse partia går i programmet sitt inn for bevaring av Fjellheim:

–          Arbeidarpartiet

–          Miljøpartiet Dei Grøne

–          Senterpartiet

–          Sosialistisk Venstreparti

–          Tverrpolitisk Samlingsliste

I tillegg er partiet Venstre delt og desse er nokre av personane som støtter oss i ønsket om å bevara Fjellheim:

Glenn Erik Haugland

Terje Hatvik

Egil Haugland

Tore Lyssand

Hjørdis Juvik

Elisabeth Haugland

 

Ha eit godt val!                                                                                  

Foreningen Bevar Fjellheim

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Leave a comment

Fjellheim – Tilstandsrapport med kostnadskalkyle for oppgradering

FJELLHEIM      

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING

1. HISTORIKK

Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955.

01.01.1989 ble Fjellheim overdratt til Os kommune (OK) da driften av bygget ble for tung for eierne.

Fra 1989 gjennomførte Os kommune påbygg og renovering av Fjellheim med dertil oppgradering av ventilasjonsanlegg, oppgradering av publikumstoaletter, hovedsal samt kjøkken og garderober i u.etg. Samtidig ble det oppført et tilbygg i sør for å bedre garderobeforhold for skuespillere ved teaterforestillinger. Oppgradering vart fullført i 1991.

Total Bruksareal (BA) er på ca. 855 m2 fordelt på 2 etasjer i hovedbygg samt et mindre loft , 175 m2(hentet fra  OK`s database).

Foreningen «Bevar Fjellheim» (FBF), som er oppdragsgiver for denne rapporten, er interessert i videre drift av hovedbygget « Gamle Fjellheim».

Vaktmesterbolig er derfor ikke omtalt i rapporten.

2. TOMT

Gnr. 52 Bnr. 4, Fjellheimtomta, er beliggende langs gamle Osbanetrasè om lag 150 m nord for Osøyro. Os kommune er eier.

Tomtestørrelsen er 2721,2 m2

Adresse: Holtbrekka 6, 5200 Os.

Gjeldende reguleringsplan for området viser Offentlig formål for eiendommen. Imidlertid er det varslet oppstart av omregulering av eiendommen med omkringliggende område til boligformål.

 

 3. BYGGTEKNISK BESKRIVELSE

3.1 Grunn / fundament

Fundamentering av bygget er utført i betong ringmur og innvendige delfundamenter. Det er ikke konstatert skader av vesentlig omfang på fundamenter.

Det er derfor ikke nødvendig med utbedringer av disse for videre bruk av bygget i overskuelig fremtid.

3.2 Byggkonstruksjon.

3.2.1 Yttervegger er utført som tradisjonelle doble ½ steins murvegger med åpent luftrom imellom, ca. 100 mm som isolerende sjikt. Veggene er pusset utvendig.

Det ser ut som yttervegger er i rimelig god stand med noe riss i pussen muligens pga av raske skifter mellom frost og nedbør.

Utvendig ser yttervegger noe slitt ut og mangler maling.

Det bør derfor påregnes kostnader til utvendig maling innen relativt kort tid, helst i 2014.

Anslått minimum utbedringskostnad                                                               kr.50.000

3.2.2 Yttertak

Yttertak er utført med selvbærende takstoler med delvis kaldt loft midt i byggets lengderetning. Det er ikke påvist særlige svakheter så langt i konstruksjonen m.h.t. nedbøyninger.

Imidlertid ser det ut til å være minst en mindre lekkasje ved overgang oppbygg for loft i vestre del. Her kan det se ut som at puss over reifbeslag er borte noen plasser. Ved sterkt nedbør kastes vann fra loftstak inn på vegg og lekkasje oppstår.

Her må avkast for nedløp samt beslag/ puss kontrolleres og evt. utbedres.

Anslått utbedringskostnad:                                                                                   kr.10.000

3.2.3 Etasjeskiller

Ved synfaring ble det ikke avdekket svakheter/ nedbøyninger i etasjeskiller mellom 1. og U. etg. Ingen kostnader behøver påregnes til utbedring foreløpig.

3.2.4 Innvendige delevegger

Innvendige delevegger er stort sett i orden. Noen mindre tiltak/ flikk som snekker- og malearbeid, særlig i 1. og loftsetasje bør påregnes for å få en jevn og god standard utseendemessig.

Anslått utbedrings kostnad:                                                                                  kr.50.000

3.3 Andre arkitektfag

3.3.1 Gulvlegger

Kun mindre utbedringstiltak i noen underordnete rom

Anslått utbedringskostnad:                                                                               Kr.10.000    

3.3.2 Maler

Påbygg i sør, oppført rundt 1990, er i god bygningsmessig stand. Småsalen med tilhørende rom i u. etg.  fremstår også i god stand. På sikt bør en påregne en del flikk og ommaling/ lakk av dører og vinduer.

Anslått utbedringskostnad:                                                                                   kr.20.000

3.4 Tekniske anlegg, VA-anlegg/ Elektroanlegg/ Ventilasjon

3.4.1 Va-anlegg. De seinere år har det vært problem med tett avløpsledning fra publikumstoaletter i u. etasje.

2 alternativ er vurdert:

a) Ny ledning fra publikumstoaletter til kommunal ledning i Holtbrekka, ca 70 meter ny grøft/ ledning med opphogging av inngangsparti. Dette er en god løsning men sannsynligvis den dyreste.

b) Bore for ny ledning, ca. 30 meter, fra Osbanetraseen under Fjellheim til toaletter. Dette er også en dyr løsning men billigere enn a)

Avløp fra kjøkken i u. etasje fungerer i dag

Anslått utbedringskostnad:                                                           kr. 150.000 –  200.000

Lokalt rørleggerfirma som kjenner Fjellheim har nettopp opplyst at den aktuelle avløpsledning er utbedra . I oppsummering av kostnader for oppgradering er derfor pkt.3.4.1 oppført med kr. 0.

3.4.2 Elektriske anlegg

Elektrokonsulent Johannes Åkre foretok en gjennomgang av anlegget 12.07.2013. Stort sett er det elektriske anlegget, både sterk- og svakstrøm, i god stand. Bare mindre forhold må utbedres. Det vises til referat fra befaring 12. 07. 2013   v/ Johannes Åkre der han peker på at spenningsførende deler må tildekkes i el. skap samt noen løse armaturer.

Anslått utbedringskostnad                                                                                    kr. 10.000

3.4.3 Ventilasjon

Ventilasjonsanlegg er et såkalt balansert anlegg med varmegjenvinning, ca. 20 år gammelt og er således et godt virkende anlegg. Anlegget har hatt jevnt tilsyn og vedlikehold i driftstiden. Imidlertid må det påregnes restriksjoner på driften ved arrangementer p. g. a. branntekniske mangler bygningsmessig knyttet til anlegget med tilhørende kanalsystem. Branntekniske krav knyttet til ventilasjonsanlegg er medtatt i i pkt. 3.5.

Før bygget igjen blir tatt i bruk, bør det gjennomføres full vedlikehold med skifte av filtre og lignende.

Anslått oppstart-/ utbedringskostnad                                                             Kr.25.000

 

3.5 Andre forhold

3.5.1  Brannteknisk

Det er vel kjent at Fjellheim trenger oppgradering brannteknisk dersom det også i fremtiden skal brukes som forsamlingslokale. Det har bl.a. å gjøre med bruken av nytt ventilasjonsanlegg og et gammel brannalarmsentral som er vanskelig å vedlikeholde p. g. a.  vanskelig å få deler til samt mangler ved branncellebegrensninger. Videre er det stilt krav til ytterligere detektering på loft.

Nåværende branndeteksjon er av godkjent kvalitet men ikke komplett.

M. h.t. rømningsveger kan bygget totalt gi plass til 590 personer, 410 personer i 1.etg og 180 i u. etg.

M. h.t. areal kan 1. etg. med messanin gi plass til  263 personer, uten stoler med stoler 208 og u. etg. 185.

NBC har oppsummert krav som må oppfylles i 10 pkt. for bruk som nevnt under.

NBC konkluderer utfra dette med maks. persontall i 1.etg 263 personer og 180 i u. etg.

Tiltakene er omfattende og dyre å gjennomføre.

Omfang av tiltak er avhengig av hvordan bruken av Fjellheim blir i fremtiden m. h. t. publikumstall i bygget. Ved å sette begrensninger på publikumstall, kan branntekniske tiltak reduseres i forhold til de beskrevne tiltak I analyse utført av NBC og dermed gjøres til lavere kostnader enn om bygget skal tillates brukt med det publikumstall som var tillatt tidligere reduseres.

Dersom framtidig bruk tilsier redusert persontall i bygget må en likevel påregne utbedringskostnader i størrelse anslagsvis kr. 250.000.

 

4. KOSTNADSOPPSTILLING FOR OPPGRADERING

3.2.1 Utvendig maling                                                                                       kr.  50.000

3.2.2 Utbedring lekkasje Yttertak                                                                   kr.  10.000

3.2.4 Innvendige delevegger                                                                            kr.  50.000

3.3.1 Gulvlegger                                                                                                  kr.  10.000

3.3.2  Maler                                                                                                          kr.  20.000

3.4.1 VA-anlegg     (forutsatt utbedret)                                                           kr.    0

3.4.2 Elektrisk anlegg                                                                                         kr.   10.000

3.4.3 Ventilasjonsanlegg                                                                                   kr.   25.000

3.5.1 Brannteknisk           (anslått kostnad)                                                   kr. 250.000

Sum utbedringskostnad:                                                                                   kr. 425.000

+ ca. 10 % uforutsett                                                                                          kr.   45.000 

Totale utbedringskostnader:                                                                   kr.470.000                                                                                                                    ==========

Kalkylen er basert på kjøp av alle tjenester, materiell m.m. i markedet.

5.TILRÅDING

Utfra de befaringer vi har gjort på bygget, vil vi rå til at følgende utbedringer får prioritet:

Brannteknisk utbedring utfra fremtidig bruk m.h.t publikumstall.

Elektriske anlegget i samsvar med rapport fra el. konsulent.

Sjekke ut lekkasje i yttertak evt. utbedring.

For øvrig fremstår bygget i god stand tatt i betraktning av at det er nå 75 år gammelt. Med nevnte utbedringer, se over, vil Fjellheim være et godt alternativ for ulike aktiviteter også innen kultur i lange tider fremover.

 

Os, 23.07.2013

Arne Håkon Rød                                                               Harald Dale

Ing. NITO                                                                            Ing. NITO

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Leave a comment

Fjellheim sin identitet og kulturhistoriske verdi

 Som bygg er Fjellheim eit strålande monument over frivillig ungdomsarbeid i Os gjennom generasjonar. Det er eit hus som har hatt kulturhistorisk verdi for bygda gjennom hundre år. Det å ha eit slikt hus med slik  identitetsskapande verdi, er såleis ei gåve i ein prosess med stadanalyse og mogligheitsstudie. Når ein ser på ulike føringar for tettstadsutvikling dei siste tiåra, vert det særeigne og identitetsskapande på ein stad løfta fram som gode pilarar for ei vidareutvikling av området. Vi meiner difor at det i planen som no ligg føre, er feil å fjerna det som nettopp kan nyttast positivt i utviklinga av kommunen sitt senter. Vi kan difor ikkje godta at riving av Fjellheim er ein premiss for områdeplanen.

Huset Fjellheim – arkitektonisk verdi.

Huset var eit  ambisiøst prosjekt i sin generasjon av kulturhus. Forsamlings- og kulturhuset Fjellheim vart teikna av arkitekt Johan Lindstrøm i nyklassisisme med element av art deco stil. Huset vart opna i 1938 etter at huset som vart bygd for Os turn og Os musikkforeining i 1911 brann ned i 1936. I 1989 overtok Os kommune eigarskapen og driftsansvaret. I utsegn frå Hordaland fylkeskommune heiter det: «Bygningen er eit kulturminne med høg lokal og regional kulturminneverdi. Den har høge arkitektoniske kvalitetar, og er eit viktig kulturminne som gjev kunnskap om ei frivillige organisasjonane (Turn og musikklag) si kulturhistorie, samstundes som det var det «første» kulturhuset som vart bygd i Os kommune.»

Vi kan ikkje sjå at det er tatt omsyn til at bygget har høg arkitektonisk verdi, og at det er  vurdert som eit viktig kulturminne, når det no er framlegg om riving. Vi meiner at også desse momenta understøtter kravet om bevaring.

 

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Leave a comment

Fjellheim – tilsvar til rådmannen

Lesarinnlegg Midtsiden 14/12 – 2013:
Det er det rett og slett nedlatende av rådmann Rekve å la oss få hans avvisning av all argumentasjon for å bevare Fjellheim via media.
 
Etter å ha vært part i drøftingene om Fjellheim i to år er det betenkelig og rett og slett nedlatende av rådmann Rekve å la oss få hans ganske arrogante avvisning av all argumentasjon for å bevare Fjellheim, ved å lese om det i lokal media.

Vi blir ganske matt og oppgitt av både fremgangsmåten og av hvilke begrunnelser han benytter seg av i sitt bastante avslag.

Å bruke en (vi gjentar én) anonym ”røynd kulturarbeidar” som sannhetsvitne for sitt syn virker direkte useriøst.

Hvorfor denne anonymiteten, og hvorfor bare én? Om rådmannen hadde rådført seg med andre kulturarbeidere (som også for anledningen kunne få forbli anonyme i sine svar) ville han sikkert fått et noe mer nyansert syn på saken.

Det kommer for øvrig frem i den ene reportasjen at vi skal ha lagt frem et innbyggerinitiativ for å få saken fremmet på nytt til politisk behandling. Dette er direkte feil. Et innbyggerinitiativ er en formell prosess som vi nok vil fremme en gang i fremtiden om dette blir nødvendig, men vi har IKKE gjort dette i denne omgang. I møte med ordfører Søviknes, mente han at et innbyggerinitiativ var helt unødvendig siden han selv skulle ta saken opp på nytt nå i høst.

Det har vært skrevet side opp og ned, gang på gang, om behovet for Fjellheim som ungdomshus og grendahus. Alle krinsene i Os har sitt eget ungdomshus bortsett fra Os krinsen som er den største.

På vegne av vår ca 4000 støttespillere har Foreningen Bevar Fjellheim i ca. 2 år jobbet for å prøve å redde Fjellheim, slik at det kan drives videre til nytte og glede for lag og organisasjoner og amatørkulturen her i Os. Ville 19000 støttespillere ha gjort en forskjell i rådmannens innstilling? Neppe, for ledernes innstilling har nok vært avgjort for lenge siden og ville nok ikke bli endret uansett.

Vi vet at Os kommune har store utbyggingsplaner og at de ønsker at det skal flytte mange mennesker her til bygden vår.

Men da trenger vi også en infrastruktur til å ta imot dem. Med det antall boenheter som det blir lagt opp til bare rundt Os sentrum – 500 over en 10 års periode, – holder det ikke å tilby 2 gymsaler ved Os Ungdomsskole. Da vil det faktisk ganske raskt tvinge seg frem et behov for et hus som Fjellheim. Og hvor skal en da finne sentrumsnært tomteland til dette?? Å bygge et nytt hus à la Fjellheim som skal dekke de samme behov, vil ganske sikkert koste mellom 100 og 150 millioner kroner.

Spørsmålet er da om Os kommune vil da ha midler til en slik investering?

Men Fjellheim står der i dag, – klar til bruk, og helt gratis. 

Rådmannen synes at våre kalkyler for drift og kostnader er optimistisk budsjettert.

Vi mener tvert imot at de er helt reelle. I samtaler med ordføreren har Søviknes etterspurt, og mottatt, et 3-års budsjett for drift av Fjellheim, samt teknisk tilstandsrapport og driftsplan. Alt dette er utarbeidet for oss av profesjonelle fagfolk.

Når det gjelder Fjellheim må en heller ikke glemme den kulturhistoriske verdien huset representerer både lokalt og regionalt. Dette har vi kanskje ikke vært flinke nok til å få frem.

Fjellheim er et hus som er verdifullt for ”gamle” osinger så vel som nye. Og nettopp når Os kommune er en presskommune med en eksplosiv folketallsøkning, er det mer viktig enn noen gang å ta vare på hus som Fjellheim, som gir oss identitet og tilhørighet og er en del av vår felles historie. Slikt kan ikke måles i penger.

Det er heller ikke bare å bygge mange leiligheter. Folkene som skal bo der, skal helst også kunne trives og ha et miljø der de bor. Nettopp derfor vil Fjellheim være et verdifullt tilskudd til dette, slik det alltid har vært.

Kommunen ønsker et robust sentrum med folk ”som skal skapa den positive energien ein krev for at tettstaden vår skal utvikla seg positivt”. Nettopp – dette har Fjellheim bidratt til i alle år! Der har lag og organisasjoner kunne holde til og drive med sine hobbier og kunstneriske aktiviteter i alle år til en overkommelig pris. Og så lenge et slikt tilbud eksisterer vil den lokale amatørkulturen utvikle seg videre på en positiv måte.

Kommende generasjoner trenger Fjellheim. Kommunen mener det er vitalt ”at Osøyro utviklar seg på ein måte som gjev ei robust, trygg og vital framtid for kommande generasjoner der en av bærebjelkene for å oppnå dette blir å legge til rette for ei rask og markant økning av boenheter av stort mangfald”.

I et slikt scenario vil vi hevde at Fjellheim i aller høyeste grad vil være en svært viktig bærebjelke. Fjellheim har dessuten alltid vært en svært viktig del av Osøyro.

Det som er veldig trist i denne saken er at Fjellheim drukner nå i en sak som synes utelukkende å handle om kommuneøkonomi og ”bustadbygging”, og det fortjener det ikke.

Verdien av Fjellheim for osingene kan ikke bare måles i penger.

Rådmannen nevner en leiepris for Fjellheim på opp mot 5 – 600 000 kroner årlig ved bortleie av Fjellheim, for å erstatte inntektsbortfallet ved salg. Han vet like godt som oss at dette ikke lar seg gjøre. Men som alle andre kulturaktører som mottar støtte tar vi det for gitt at også driften av Fjellheim vil få tilskudd som står i forhold til verdien av driftsaktiviteten. Og denne kan i tilfelle bli gitt i form av en mer levelig leiepris.

Men siden rådmannen samtidig er opptatt av alternativkost kan han da gjerne også se på hva det vil koste i årlige renteutgifter når folketallseksplosjonen om få år tvinger kommunen til å investere 100-150 millioner kroner i et nytt ”Fjellheim”.

Med samme rentefot (2,5%) som han har selv benyttet seg av i sin kalkyle, vil dette utgjøre 2,5 – 3,75 millioner kroner per år.

Da vil vi hevde at kommunen faktisk vil ha en økonomisk gevinst ved å beholde Fjellheim og holde bygget utenfor utviklingsplanen for området.

Men siden dette blir et problem som først vil dukke opp om noen få år vil jo ikke dette lenger være et problem som rådmann Rekve vil bli belemret med i pensjonisttilværelsen. Derimot er det osingene ellers som da må betale gildet.

Det bør ellers nevnes at hele Fjellheim -tomten utgjør bare ca 2,7 mål av området.

Det bør samtidig nevnes, at en tyngre aktør som driver med den slags anslår rivningskostnadene for Fjellheim til ca 3 millioner kroner. Hvor mye vil en utbyggingsentreprenør da være villig å betale for 2,7 mål og en rivningskostnad på 3 millioner?

Oseana har ikke vært nevnt her, for det er ikke Oseana dette handler om. Oseana er vårt kulturhus, og vi trengte et nytt kulturhus. Men vi trenger også Fjellheim!! Dette bør kommunens representanter etter hvert skjønne og ta seg råd til før det er for sent.

Økonomi er viktig men økonomi er ikke alt … Og hvis Fjellheim blir revet er det borte for alltid.

 

Foreningen Bevar Fjellheim

Posted in Innlegg frå aksjonsgruppa, Lesarinnlegg i lokalpressa | Innspel avslått på Fjellheim – tilsvar til rådmannen

Betre dialog om Fjellheim

– Os og Fusaposten 8. juni 2013

”Foreningen Bevar Fjellheim” har utsett å leggja fram ”innbyggjar-initiativet” for kommunen. Dei opplever nemleg ein auka politisk vilje til å jobba saman for å bevara samfunnshuset i Os.

I februar publiserte ”Os og Fusaposten” eir lengre intervju med Olaug Tvedt Keys, Karin Daviknes og Rolf H. Bjørø i ”Foreningen Bevar Fjellheim”, som oppstod i kjølvatnet av stengninga i 2011.
Sidan har dei jobba for at kommunen skal omgjera vedtaket om å riva det dei meiner er eit ”fullt brukandes og svært naudsynt samfunnshus” og selja grunnen det står på.
I siste intervju fortalde Fjellheim-forkjemparane at foreininga var i gang med å mobilisere osingar og politikarar til å vera med på å fremja det såkalla ”innbyggjarinitiativet”. I kommuneloven paragraf 39a står det nemleg at innbyggjarar kan, med 300 underskrifter, krevja at ei sak vert tatt opp att dersom ho ikkje vart vedteken i noverande fireårsperiode. Kommunestyret vedtok at Fjellheim skulle rivast og seljast 16. desember 2008, altså i førre periode.
– Dette er ein viktig prosess for lokaldemokratiet. Alle har rett til å bli høyrt, sa Olaug Keys den gongen.
Med dei tidlegare 4.000 innsamla underskriftene, skulle det vera ei smal sak å få fremja ”innbyggjarinitiativet”, i følgje Keys.
Betre dialog med kommunen
I dag fortel Keys at foreininga har vore i møte med dei politiske partia i Os, og at resultatet har vore positivt, også frå posisjonspartia Framstegspartiet og Høgre.
– Konklusjonen frå møta er at me må få tak i ein tilstandsrapport for Fjellheim og anslå prisen for
å få huset i godkjent stand igjen. Dette kan me alt no konstatera vil vera ganske overkommeleg. Me skal også få satt opp eit budsjett for drift i tre år framover, seier ho.
Målet til foreininga er at Os kommune bevarer Fjellheim og opnar huset for drift, og at ”Foreininga Bevar Fjellheim” får drifta det til beste for lokale lag, organisasjonar og lokalsamfunnet elles.
– Grunna dei positive signala me har fått frå politisk hald den siste tida, har me difor avventa å
leggja fram ”innbyggjarinitiativet” inntil vidare, fortel Keys.
– For alle våre støttespelarar ynskjer me å forsikra om at me framleis har fullt fokus på å bevara
Fjellheim. Me jobbar iherdig for å nå målet, men dette tek tid. Med betre politisk forståing og velvilje, slik me opplever no, er me sikre på at dei gode kreftene i Os vil jobba saman for å bevara denne viktige kulturarven, seier ho.

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Innspel avslått på Betre dialog om Fjellheim

Forslag til driftsbudsjett

 

Fjellheim BTA/m2
Underetg 470
1.etasje 450
Loft 109
Totalt 1029
Inntekter Fjellheim  Første driftsår 
Antall Kroner Sum
Storkonserter 3 10 000 30 000
Mindre arrangement/utleie helg 9 5 000 45 000
Utleie underetasje -160 dager pr år, 6 timer pr dag 960 120 115 200
Utleie 1. etasje – 160 dager pr år, 6 timer pr dag 960 120 115 200
Utleie Loft – satt til 0 0 0 0
Sum Inntekter fra drift 305400
Støttemedlemsskap kr. 100,- 650 100 65 000
Tilskudd/gaver 100 000
Sum inntekter 470400
FDVU-kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold & utvikling)
Forvaltningskostnader
Antall Kroner Sum Pr kvm BTA
Administrasjon 20 750 15 000 14,58
Renovasjon Restavfall 2x 400l Antall ganger 52 549 28 548 27,74
Renovasjon Papir 1 stk 12 138 1 656 1,61
Vassgebyr 3 120 3,03
Kloakkgebyr 4 563 4,43
Forsikring (1,5 – 4% av totale FDVU kostnader). 5 238 5,09
SUM Forvaltningskostnader 52 887 56,49
Driftskostnader
Årlig strømforbruk kwh (15-30% av FDV kostnader) 135126 1 135 126 131,32
Renhold 25-40% av FDV – kostnad (innvendig og utvendig) 125 000 121,48
Teknisk tilsyn – serviceavtaler o.l. 30 000 29,15
SUM Driftskostnader 290126 281,95
Vedlikeholdskostnader
Utskifting av utrangerte bygningsmessige og tekniske komponenter 120 000 116,61
SUM Vedlikeholdskostnader 120000 116,61
SUM FDV – kostnader 463013 449,96
Overskudd / Underskudd 7 387

Continue reading

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Innspel avslått på Forslag til driftsbudsjett

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING

1. HISTORIKK

Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955.

01.01.1989 ble Fjellheim overdratt til Os kommune (OK) da driften av bygget ble for tung for eierne.

Fra 1989 gjennomførte Os kommune påbygg og renovering av Fjellheim med dertil oppgradering av ventilasjonsanlegg, oppgradering av publikumstoaletter, hovedsal samt kjøkken og garderober i u.etg. Samtidig ble det oppført et tilbygg i sør for å bedre garderobeforhold for skuespillere ved teaterforestillinger. Oppgradering vart fullført i 1991.

Total Bruksareal (BA) er på ca. 855 m2 fordelt på 2 etasjer i hovedbygg samt et mindre loft , 175 m2(hentet fra  OK`s database).

Foreningen «Bevar Fjellheim» (FBF), som er oppdragsgiver for denne rapporten, er interessert i videre drift av hovedbygget « Gamle Fjellheim».

Vaktmesterbolig er derfor ikke omtalt i rapporten.

Continue reading

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Innspel avslått på TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING

Gjenbruk av Fjellheim – Ein vinn-vinn-situasjon, Midtsiden 20.september 2013

Oseana – det flotte, nye kulturhuset vårt, skulle løysa alle plassproblem for kultur- og lagslivet i Os. Som vi har sett, har ikkje Oseana kapasitet til det.

Framleis har store og små lag og store og små brukarar stort behov for ”ein plass å vera” i ei bygd som snart tel  20 000 innbyggjarar.

Til det treng vi Fjellheim – ikkje som  konkurrent, men som eit supplement til Oseana.

Aksjonsgruppa ”Bevar Fjellheim” (BF) har arbeidd med denne saka i fleire år, og vi har vore i kontakt med ordførar og alle politiske parti i Os.

I løpet av denne tida har BF fått utarbeidd svar på alle dei spørsmål partia har stilt oss.

Det er viktig for oss å understreka at rapportane er utarbeidde av fagfolk!

1. Tilstandsrapport viser at Fjellheim er i forbausande god stand.
2. Oppgradering av bygget til normal bruk vil kunna skje ”over natta”.
3. Kostnadsramma er gledeleg låg.

Aksjonsgruppa har skissert følgjande løysingsmodell:

1. BF får disponera Fjellheim for 1 krone året i tre år.
2. BF tek på seg nødvendig opprusting.
3. BF i samarbeid med lagslivet tek på seg utleige og drift.
4. Opplegget blir evaluert etter tre år.

Etter denne modellen syter BF for sårt tiltrengt tumleplass for eit blomstrande lagsliv i ei blomstrande bygd.

Kommunen eig bygget, som framleis kan stå på finansieringsplanen til Oseana.

Os kommune slepp alle kostnader til drift og vedlikehald.

Fjellheim er ein viktig del av osingane sin kulturelle identitet. Huset er ein bauta i sentrumskjernen. Det er viktig at vi tek vare på huset før det er for seint!

4000(!)  menneske har skrive under på oppropet om å bevara Fjellheim!

Finst det nokon visleg grunn til å gå imot eit opplegg der kommune, lagsliv og bygdefolk ALLE kjem ut som vinnarar?

For ”Bevar Fjellheim-aksjonen”
Anders Hauge

Posted in Innlegg frå aksjonsgruppa | Innspel avslått på Gjenbruk av Fjellheim – Ein vinn-vinn-situasjon, Midtsiden 20.september 2013

Fjellheim – Os & Fusaposten og Midtsiden 3. august 2013

Det er berre nokre få bygningar som gir Osøyro slik identitet at heimavla og innflytta osingar har ei kjensle av å høyra til og farande folk ein følelse av å kjenna seg att.

Av Lars Skorpen

Då Fjellheim var ferdigbygd og klargjort for fest den 26. februar 1911, va det gått berre seks år sidan unionsoppløysinga og fire år sidan skilsmissa mellom Samnanger og Os.

Folk i fedrelandet var i ferd med å famla seg fram til nasjonal identitet, og osingane var for første gong herrar i eige hus. Slik blei Fjellheim eit symbol på at kulturlivet i kongeriket og kommunen skulle og kunne stå på eigne bein. Huset står der og vitnar om denne viktige perioden i historia, som gav oss både politisk og kulturelt sjølvstende.

Fritida skulle fyllast

Organisasjonslivet blomstra desse  åra rundt sekelskiftet. Skyttarlag, fråhaldslag og ungdomslag. Musikklag og idrettslag.

Folk fekk ferie og fritid som skulle fyllast forsvarleg. Toget til Bergen gjorde kilometrane kortare, og ekspertisen kunne lett hentast heim til den bynære bygda. Snart skulle bilen innhenta hestekjerra, og aviser, telegraf og telefon skapte nærare kommunikasjon mellom menneske.

I dette gryande sosiale samspelet såg Os Musikkforening dagslyset i 1901 og Os Turnforening fire år seinare. Saman kunne dei så reisa dette kulturhuset til kvardag og fest. Men så ei laurdagsnatt utpå ettersommaren i 1936 oppstod denne brannen som la gamle Fjellheim i grus, og nye flotte Fjellheim, som feira 75-årsdagen nyleg, reiste seg or oska halvtanna år seinare.

Continue reading

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Innspel avslått på Fjellheim – Os & Fusaposten og Midtsiden 3. august 2013

Fjellheim – ein sprek 75-åring

I dag rundar Fjellheim 75 år.

26. februar 2011 var det 100 år sidan første Fjellheim blei bygd.

Laurdag 5. februar 1938 vart Fjellheim innvigd med ein opningsfest som det gjekk gjetord om i mange år etterpå. Os Musikk-og Turnforening hadde fått reist eitt av dei flottaste forsamlingshusa på Vestlandet.

 Fjellheimbrannen og nytt hus

Opptakten til det noverande Fjellheimbygget var ikkje enkel. I 1936 var ei større ombygging av gamle Fjellheim teikna ferdig av arkitekt Johan Lindstrøm, og arbeidet skulle ut på anbod. Kort tid etterpå, nærare bestemt natt til søndag 30. august, brann huset ned til grunnen. Det kom som eit sjokk på foreiningane, men dei var ikkje rådlause.

Byggekomiteen for ombygginga fekk no eit heilt anna oppdrag, og det same fekk arkitekten. Branntomta vart rydda, og brukande material vart kjørt til Kuventræ. Det første klubbhuset der lukta visstnok svidd i fleire år etterpå. Turnforeningen hadde berre nokre månadar tidlegare opna det første anlegget på Kuventræ, og var nokså nedsylta i gjeld.

Kort tid etter brannen hadde arkitekt Lindstrøm laga utkast til teikningar av eitt nytt Fjellheimbygg, denne gong i mur.

For å gjera ei lang historie kort: Knapt eitt år etter det første spadestikket, sto huset ferdig, og det var klart for opningsfest.

Den store Fjellheim-festen

Laurdag 5. februar 1938 vart ståande som ein merkedag for Osbygda. Innviinga av huset skulle vara ”trio heile dagar til ende”, og Oseanaopninga er vel det næraste ein kjem denne storhendinga.

Til sjølve opninga var 350 gjestar inviterte. Ordførar Nils Tveit var sjølvsagt til stades, og blant dei meir prominente gjestane var teatersjefen ved Den Nationale Scene, Hans Jacob Nilsen. Teatersjefen hadde sjølv fleire opplesingar.

Os Musikk-og Turnforening framførde skodespelet ”Til Sæters”. Os Musikkforening`s orkester, under leiing av Mons H. Lyssand, sto sjølvsagt for musikken til stykket frå den nye musikkgrava framføre scenen.

Kino i Fjellheim

Søndag 6. februar skulle kinomaskina køyrast i gang, og tre fulle hus såg filmen Lous Pasteur. Filmen, som fekk tre Oscars, vart såleis første offisielle film i Fjellheim. Mange filmar skulle rulla over lerretet i Fjellheim dei neste femti åra. Det bør kanskje nemnast at stolane i Fjellheim var frå Den Nationale Scene, og kjøpt for ein rimeleg penge.

Måndag 7. februar var det klart for gjestespel med DNS og Ibsen-stykket ”Gengangere”, og med det var tre utrulege festdagar i Fjellheim over.

Framleis bruk for Fjellheim

I dag står står huset avstengt og ubrukt på andre året.

Det er berre vel 20 år sidan kommunen sjølv berga huset ved å kjøpa det, og gjennomførte ei storstilt rehabilitering.

Det kan ikkje vera tvil om at det framleis er bruk for Fjellheim, men i dag vil vi berre gratulere Fjellheim med 75 innhaldsrike år.

Tore Moberg

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Innspel avslått på Fjellheim – ein sprek 75-åring

Kommunen treng framleis Fjellheim – Midtsiden 21. september 2012

Foreningen Bevar Fjellheim har fått spørsmål i Os og Fusaposten den 8.september 2012 som gjev oss høve til å peika på nokre av dei sentrale standpunkta til aksjonen.

Aksjonen starta i byrjinga av dette året for å gje merksemd til planar om riving av Fjellheim, og for å protestera mot dei. Opplysningane kom fram i samband med oppstart av område-regulering med utlysing 7. januar 2012 på grunnlag av vedtak i plan og bygningsutvalet 15. desember 2011.

Foreningen Bevar Fjellheim har med underskriftaksjonen gjeve høve for alle til å protestera mot riving av Fjellheim, og det er mange som protesterer. Dette vil bli brukt i samband med ”Innbyggjarinitiativet” frå Kommunelova paragraf 39A.

Når denne sentrumsplanen skal handsamast, har alle høve til å gje merknader til planen når den er til offentleg høyring.

Aksjonen har kome med mange argument, og du kan finna dei på heimesida vår: www.bevarfjellheim.no

Fjellheim er eit nyare tids kulturminne med lokal og regional verdi. I uttalen frå fylket ved fylkeskonservatoren heiter det: ”Bygningen er eit kulturminne med høg lokal og regional kulturminneverdi. Den har høge arkitektoniske kvalitetar, og er eit viktig kulturminne som gjev kunnskap om dei frivillige organisasjonane si kulturhistorie.”

Det er våre lokale politikare som kan sikra ivaretaking av Fjellheim med heimel i plan- og bygningslova.

Det er trong for eit hus som Fjellheim i Os for å oppretthalda eit aktivt kulturliv – både på kort og lang sikt. Oseana og Fjellheim stettar ulike behov. Eit levande kulturliv treng ein arena for øving og produksjon, ein arena der ungdom kan få organisasjons- og arrangementsrøynsle. Og ikkje minst ein arena som kan ha husleiga på eit nivå som laga kan makta.

Dette har aksjonen meint er ei viktig kommunal oppgåve, særleg med tanke på at Os er ein kommune i vekst når det gjeld folketal. Om ein ønskjer eit aktiv lagsliv i åra frametter, vil det vera trong for arenaer med storleik som Fjellheim. Plasseringa er ideell både som møtestad, og i eit sentrumsutviklingsperspektiv. Slik har aksjonen eit framtidsperspektiv.

Aksjonen vil gå i dialog med kommunen. Ein vesentleg føresetnad er at bygget får stå!

Gruppa sin plan er som tidlegare skreve i avisa – 2. juni 2012 – å drifta Fjellheim under ei stifting. Det vil vera brukarane som sit i styret for ”Stiftinga Fjellheim”.

Med situasjonen i dag der lovnaden til dei lokale laga om rimeleg leige ikkje er innfridd, der det ikkje er kapasitet til dei laga som treng ein arena og der kulturskulen må ut av lokala grunna pålegg frå arbeidstilsynet, vonar vi at politikarane våre kan vurdera situasjonen på nytt.

No når ein har sagt frå kommunalt hald at ein vil snu alle steinar, vonar vi at ein vil sjå igjen på den løysinga som ligg midt i synsfeltet – FJELLHEIM!

Foreningen Bevar Fjellheim

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Kommunen treng framleis Fjellheim – Midtsiden 21. september 2012

Os sentrum for heile Osbygdo – 19. september 2012

I Os er vi heldige å ha eit naturleg sentrum sjølv om vi alle også er opptekne av krinsen vi bur i. I kommunar med fleire sentra, har vi sett kor oppslitande debattar ein kan få om plassering av kommunale verksemder og andre servicetilbod. Ja, med feidar som kan gå på helsa laus.

Identitet og satsingsfelt
I vårt sentrum har vi bygningar som fortel om identiteten til bygdo, og slik også om røtene våre. Vi har Os kyrkje og prestegard som fortel om kyrkjestaden Os. Det er sikkert mange som har sett biletet der kyrkja og telthusplassen utgjer den tida sitt sentrum. Vi har tydelege minne frå strandstaden Os med endestasjonen for Osbanen som eit viktig kulturminne frå samferdslehistoria vår, eit knutepunkt mellom sjø og land som ga fjordbygdene høve til å få varene til den marknaden som Bergen var. Slik kan stasjonsområdet også representera ein del av den økonomiske historia til bygdene.

Også når det gjeld diskusjonen om Fjellheim, er det viktig både å ha slike historiske perspektiv og samstundes sjå samanhengen med den vidare utviklinga av Os sentrum.

Tettstadsanalyse og utvikling
Identitetsberande bygg og anlegg er viktige når ein skal utvikla sentrum i bygdene. I tettstadsanalysen søkjer ein kva som gjev identitet, og kva som kan gje opplevingar både for innbyggjarane og tilreisande. Ein vurderer også ny bruk av eksisterande bygg ut frå endringar i samfunnsutviklinga.

Den gongen trafikken vart omlagd på Os, hadde ein i forkant ein tettstadsanalyse, der ein m.a var oppteken av at sentrum skulle ha kontakt med sjøen igjen. Det la ein tilrette for med omsyn til kor ein plasserte rundkøyringo og med heva gangfelt mellom parkeringa og sjøen. Gjennom prosjektet Strandstaden Os fekk vi etter kvart gjestebryggja, Oselvarverkstaden og friområdet ved verkstaden. Det er område som i dag er verdsette og nytta av innbyggjarar og tilreisande. Områda ved elvemunninga har vorte utvikla, og ei storhende hadde vi i Os for eit år sidan med opning av det flotte kulturhuset vårt, Oseana. I desse dagar er arbeidet med opprusting av Mobergsvikjo som friareal i gang. Dette er tiltak som er viktige for tettstaden i kommunen, og som betyr noko i utviklinga av kvalitativt gode tilbod til oss alle.

Planarbeid for Os sentrum vest – med Fjellheim
Det er ulike planarbeid i gang i sentrum, og oppstart av arbeid med reguleringsplan for Kvernelva – Stegen –Fjellheim vart varsla i Os og Fusaposten 07.01.12 med frist for uttale til oppstart 15.02.12. Det er ABO som har oppdraget for kommunen.

Ved oppstart av eit slikt planarbeid, er det merkeleg at ABO legg inn riving av Fjellheim som ein grunnlagspremiss for områdeplanen, og i tillegg med ei særs tynn grunngjeving. Innbyggjarane i Os er gjort merksame på dette m.a. gjennom aksjonen ”Bevar Fjellheim”, og fleire syner si haldning gjennom å skriva under på underskriftlista til aksjonen. Vi er kjende med at det er trong for ein kulturarena i sentrum av Os for aktivitet, øving, utvikling og produksjon, både med tanke på kapasitet og prisnivå i kulturhuset vårt.

I innspel til oppstartmeldinga skriv Hordaland fylkeskommune om Fjellheim at ”bygningen er eit kulturminne med høg lokal og regional kulturminneverdi. Den har høge arkitektoniske kvalitetar, og er eit viktig kulturminne som gjev kunnskap om dei frivillige organisasjonane (turn- og musikklag) si kulturhistorie, samstundes som det var det ”første” kulturhuset som vart bygd i Os kommune.” Dette må vi ta med i det vidare planarbeidet.

Vekstkommune og verdiar
Vi er kjende med at Os er i vekst, og at folketalet vil auka i åra frametter. Difor er planprosessane som er i gang i sentrum, viktige for utviklinga av vårt felles sentrum inn i framtida. Her må vi ha von om at våre folkevalde både tenkjer framtidsretta, og nyttar den reiskapen som dei har i plan og bygningsloven både for kulturminne og omsynssonar. Det er område som vil vera av stor samfunnsmessig nytte i framtida.

I lanseringa av Oseana såg ein plasseringa i samanheng med kyststigen til Bjånes. Ei slik tenking er eit godt grep i sentrumsutvikling, og ein føresetnad for dei som satsar på kulturturisme. Vi har òg ei kulturhistorisk løype i planområdet som no er under arbeid.

Om ein startar vandringa frå Mobergsvikjo og Oseana, har ein Stasjonsområdet som alt er regulert til områdevern. I det aktuelle planområdet har ein Brannstasjonen – linjo – Fjellheim  og Bahus, bygningar med rik historie frå arbeid og fritid, etablerte av initiativrike og framsynte osingar. Bahusfabrikken som er ein viktig del av vår handverks- og industrihistorie, har alt synt at med nytt innhald er den ein framleis ein viktig arena for kultur og næring.

Eg ynskjer lykke til med arbeidet for dei planansvarlege og våre folkevalde, og eg oppmodar alle osingar som ynskjer eit godt sentrum i kommunen, om å engasjera seg for verdiar vi ynskjer å ta med inn i framtida. Det er no prosessane går.

Aksjonsgruppa: Bevar Fjellheim

Posted in Innlegg frå aksjonsgruppa | Tagged | Innspel avslått på Os sentrum for heile Osbygdo – 19. september 2012

Eg har stor tiltru! – Os og Fusaposten 22. august 2012

Eg har den tiltru til rådmannen og leiarane i Os kommune at dei no veit kva osingane vil.   At prosjektgruppa som skal gjennomgå pålegga no veit kva Arbeidstilsynet krev.
Og – ikkje minst – at politikarane no skjønar kva som er det beste og rimelegaste alternativet for å få levelege tilhøve både for kulturskulen og det frivillige musikklivet.
Fjellheim er dette alternativet!
I 1950 åra kom planar for utbygging av anlegget, med teikningar og modell av Johan Lindstrøm, som også hadde vore arkitekt for hovudbygget. Os Musikk- og Turnforening fekk ennomført andre byggetrinn då – den såkalla vaktmeisterbustaden, med bustad i toppetasjen og sal for enkelt- og gruppeundervisning i hovudetasjen. Terrenget vart også utforma for neste byggetrinn – overbygg mellom husa. Det skulle stetta krava for å kunna ta imot rikskulturen sine tilbod om konsertar og framsyningar, og ein avlastingsgymsal i den tida Os skule brukte Fjellheim. Diverre vart ikkje dette tredje byggetrinnet realisert.

Dette er ein skule
Musikkskulen har i nyare tid jamt over vorte stemoderleg behandla. I 1990-åra vart skulen “nedlagt” i kvart budsjettforslag – heilt til Stortinget lovheimla kulturskular i 1997. I noverande misere snakkar alle dei ansvarlege om øvingsrom for instrumentalopplæringa. Men dette er ein skule, og då snakkar ein om undervisningsrom. Alle som har vore med i prosessane burde vita at det er ein vesentleg skilnad på øvings- og undervisningsrom!
Heilt sidan musikkskulen vart kommunal i 1979 har eldsjeler “brent” for å skapa eit senter som kunstnarleg utfalding kunne stråla ut frå. Der ein kunne ha nærleik til administrasjon og kollegaer, og leggja til rette for samarbeid med skulane, barnehagane og fritidskulturlivet.
Kulturskulen (som først heitte Musikkskulen, og seinare Musikk- og kulturskulen før han fekk sitt noverande namn i samband med stortingsvedtaket i 1997) har vist
ved mange høve opp gjennom åra at samarbeid munnar ut i flotte framsyningar som har kunna måla seg med dei profesjonelle. Foreldra har alltid slutta tett opp om skulen – for a bidra til at borna skal få utfordringar og opplevingar for livet.
Dei som får opplæring pa eit instrument og slik lærer å meistra det. får ikkje berre glede av det sjølve. Det blir også til glede for andre – og saman med andre i kor, band, korps eller orkester.
Ikkje “strø» kulturskulen utover heile bygda. Ikkje øydelegg initiativ og kreativitet!
Ikkje “tær» meir på dei tilsette!
Om ein fullfører Fjellheim etter modellen frå 1950 åra, og slik tek heile anlegget i bruk – då vil ikkje berre kulturskuletilsette jubla! Anlegget av i dag er ein god start.

Mette Samdal

PS! Eg trudde og at rådmannen prøvde å servera ein aprilspøk i august.

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Eg har stor tiltru! – Os og Fusaposten 22. august 2012

Det er bare viljen det står på – Os og Fusaposten 18. august 2012

Da jeg leste Os & Fusaposten nå på onsdag måtte jeg sjekke kalenderen for å forsikre meg om at det ikke var 1. april. Riktignok var vi fortsatt i august måned, så derfor var det ikke en dårlig aprilspøk da jeg leste at kommunen på alvor vurderer å flytte kulturskolen til sørenden av vognhallen (ved Os kaien), eventuelt i forbindelse med opprustingen av Os ungdomsskole.

Jeg synes begge deler blir for dumt. Hva er det de holder på med i Os kommune? Jeg må bare spørre.

Her har de Fjellheim som de eier og som står der klar til bruk. Det branntekniske som må ordnes kan bli gjort for en slikk og ingenting (informasjon fra pålitelig hold). Eventuell oppussing kan gjøres etter hvert.

Fjellheim har vært den største kulturinstitusjonen i Os kommune i over 100 år, og nå skal det ikke en gang snakkes om – det blir ikke tatt med i diskusjonen som alternativ en gang. En kan føle seg både såret og fornærmet på Fjellheim sine vegne. I rådhuset blir Fjellheim konsekvent omtalt som ”det gamle huset”, og ingen på kulturavdelingen vil /tør uttale seg om Fjellheim. Det synes som om det skal ties i hel. Når man spør hva de synes om den fine utstillingen om Fjellheim som er i vinduene hos Joker butikken nede på Os sentrum, sier enkelte kommune ansatte at de verken kan, eller får, uttale seg om saken.  Hva skal en si om slikt?? Dette blir bare for dumt.

Oppførselen deres og de politikere som ikke vil forstå verdien av Fjellheim, er en hån mot alle de ildsjelene som har lagt ned enormt mye arbeid med å bygge opp og drive Fjellheim i over 100 år, samt mot lokale amatørlag og organisasjoner som lider etter Fjellheim ble stengt.

Samtidig vet en at det fortsatt er behov for de lokalitetene som Fjellheim kan tilby, et behov som vil bare bli større etter hvert som innbyggertallet her i Os øker med mange tusen fortere enn vi er klar over.

Jeg har sagt det før, og sier det gjerne igjen: Fjellheim er et signalbygg og en svært viktig del av vår identitet og kulturarv, for ikke å snakke om dens betydning for tilhørighet for svært mange både sambygdinger og folk utenfor bygden.

Fjellheim er også en merkevare for Os (enten en liker det eller ei). Spør folk fra andre deler av fylket hva de assosierer med Os og de vil svare: Solstrand Fjordhotell og Fjellheim!! Vi har arvet det, og dette forplikter oss til å ta vare på det for kommende generasjoner.

Huset har vært her gjennom flere generasjoner og det må ingen få lov til å ødelegge.

Uten sammenligning for øvrig: På 70-tallet ville sterke politiske krefter i Bergen for alvor rive Bryggen, Marken og Kjøttbasaren. Tygg på den en stund dere som har vurdert å rasere vår egen identitet bit for bit. Kanskje dere da får litt dårlig smak i munnen?

Poenget er at det er for sent og for nytteløst å angre i ettertid når alt er sanert. Og anger retter ikke opp feilene. Og unnskylder ikke feilgrepene eller de som forårsaket dem.

Jeg nekter å tro at politikerne egentlig forstod konsekvensene, bl.a. for amatørlag og organisasjoner, da de i 2008 bestemte at Fjellheim skulle selges og rives for å være en del av finansieringen av Oseana.

Nå skriver vi 2012 og det er tydelig for alle som vil se, at konsekvensene er og blir alvorlige. Bildet har endret seg radikalt, og blitt veldig tydelig for alle. Og forutsetningene har endret seg merkbart siden 2008. Det er ingen skam å snu, uansett. Men de som har integritet nok til å erkjenne feil og rette dem opp kan stå rakrygget med sin integritet i god behold.

Nå viser det seg at det ikke bare er amatørlag og organisasjoner som har problem med lokaliteter etter Fjellheim ble stengt. Nå er Os kommune med kulturskulen selv rammet.  Men å foreslå ombygging av vognhallen eller noe i forbindelse med ombygging av Os ungdomsskule, blir som sagt bare dumt. Det blir heller ikke billig.

Den billigste løsningen er å åpne opp Fjellheim og la folk få slippe til igjen!! Det skulle ikke være vanskelig. Som en person sa til meg:  ”Bygget står jo der, så  hva er problemet?? ”

Jeg vil anmode alle politikerne her i Os kommune å ta seg en tur opp i Fjellheim for å se for et flott bygg det er, og for å se at det er faktisk fortsatt godt brukendes. Kanskje har dere aldri vært der eller det er lenge siden?

Det er mange eldre ærverdige hus i Norge som brukes i dag – unike perler som vitner om historie og kulturarv. Slik er det med Fjellheim også. Vi sitter på en unik skatt med et stort areal som bare venter på å bli brukt igjen. Der det er vilje er det muligheter.

Det er ikke bare å rive ned alt som har stått i mange år fordi noen vil gi Os en ny identitet. Da har noen ikke forstått betydningen av hva tilhørighet og identitet er.

Det er bare å vri om nøkkelen i døren og skru på lysene så kan Fjellheim brukes av mange.

Også Os kulturskole. Det er bare viljen det står på.

Olaug Tvedt Keys

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Det er bare viljen det står på – Os og Fusaposten 18. august 2012

Det handler ikke om nostalgi – Os og Fusaposten 9. juni 2012

Eirik Walle hadde et velskrevet innlegg i avisen i forrige uke. Det var så gjennomført bra detaljert at det kunne nærmest ha vært et bestillingsverk for det tause flertallet i kommunestyret. Det er bare synd at synsingen, påstandene og resonnementene ikke alltid stod i forhold til artikulasjonen i innlegget.

La det først være helt klart at aksjonen Bevar Fjellheim, meg bekjent, aldri har uttalt seg negativt om Oseana. Tvert i mot. De mener at Oseana er et flott bygg og en berikelse av kulturlivet i Os. Men dette betyr ikke at det ikke også er et akutt behov for Fjellheim og vil være det i mange år fremover.

Walle mener å vite at ønsket om å bevare Fjellheim har rotfeste i nostalgi. Det må han gjerne mene, men det er ikke nostalgi som gjør at lag og organisasjoner ønsker seg desperat tilbake til Fjellheim. Dette vil de fordi de mister medlemmer, rekrutteringen daler, økonomien svikter på grunn av tapte inntektsmuligheter og fordi de ikke har egnete lokaler etter Fjellheim ble stengt. Walle etterlyser realiteter, og disse forholdene er realiteter som har lite med nostalgi å gjøre.

Han synes ellers ikke å ha noe til overs for de mange osinger som har skrevet under på et opprop om å bevare Fjellheim. Han mener visst at dette er ”populistisk”???  Det kan her nevnes at det oppleves at det ulmer blant osingene og engasjementet for å bevare Fjellheim er betydelig større enn enkelte er klar over. Jeg har faktisk selv fått flere telefoner fra folk som ber meg komme hjem til seg så de kan få skrive seg på oppropet om bevaring av Fjellheim. Slikt skjer ikke ofte i denne bygden – uansett hvilken sak det måtte gjelde.

Walle er ellers misfornøyd med osingenes oppslutning om enkelte konserter og fremsyninger i Oseana. Jeg tror neppe at folkeaksjonen for å bevare Fjellheim har skyld i dette. Heller ikke Fjellheim kan klandres siden det har vært stengt i lengre tid. Men jeg deler hans håp om at dette bedrer seg.

Og hvorfor mener han at kommunen må ta opp et lån for å beholde Fjellheim? De eier jo tross alt bygget allerede.

Han mener også at amatørlag og organisasjoner vil etter hvert få bedre vilkår i Oseana. Han skriver, ”Prisene på leige av Oseana vil gå ned som følgje av meir publikum og fulle hus”. Dette var sannelig en skråsikker uttalelse som jeg håper han har dekning for i Oseana styret.

Nå må det snart gå opp for en hver at det også er behov for Fjellheim. Oseana og Fjellheim utfyller hverandre og dekker behov som den ene alene ikke kan tilfredsstille. Oseana har faktisk behov for det mangfoldet, de aktivitetene og øvingsmulighetene, og den kulturutviklingen Fjellheim har stått for inntil dørene ble stengt. Dette vil vårt nye kulturhus kunne dra mange fordeler av.

Fjellheim vil aldri være en konkurrent til kulturhuset Oseana, men derimot kan grendahuset Fjellheim bli et supplement som Oseana kan få mye glede av.

Walle deler også enkelte andres uttalte syn på at ”bortskjemte” lag og organisasjoner bør finne seg i å utføre sine aktiviteter i gymsaler. Ikke et vondt ord om gymsaler, men slike uttalelser indikerer en klar mangel på forståelse for hva amatørlag og organisasjoner bedriver og hvilke verdier de har for lokalsamfunnet vårt.

Og, nei  Eirik Walle, jeg og de mange andre støttespillerne til foleaksjonen for å bevare Fjellheim surmuler ikke slik du synes å mene. Tvert i mot så er vi alle positive til at den folkekulturen som har vært en viktig del av Os sin identitet gjennom generasjoner vil kunne blomstre videre, og vi har tro på at Fjellheim vil bli reddet og fortsatt vil være en viktig bærebjelke i osingenes liv.

Olaug Tvedt Keys

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Det handler ikke om nostalgi – Os og Fusaposten 9. juni 2012