Det handler ikke om nostalgi – Os og Fusaposten 9. juni 2012

Eirik Walle hadde et velskrevet innlegg i avisen i forrige uke. Det var så gjennomført bra detaljert at det kunne nærmest ha vært et bestillingsverk for det tause flertallet i kommunestyret. Det er bare synd at synsingen, påstandene og resonnementene ikke alltid stod i forhold til artikulasjonen i innlegget.

La det først være helt klart at aksjonen Bevar Fjellheim, meg bekjent, aldri har uttalt seg negativt om Oseana. Tvert i mot. De mener at Oseana er et flott bygg og en berikelse av kulturlivet i Os. Men dette betyr ikke at det ikke også er et akutt behov for Fjellheim og vil være det i mange år fremover.

Walle mener å vite at ønsket om å bevare Fjellheim har rotfeste i nostalgi. Det må han gjerne mene, men det er ikke nostalgi som gjør at lag og organisasjoner ønsker seg desperat tilbake til Fjellheim. Dette vil de fordi de mister medlemmer, rekrutteringen daler, økonomien svikter på grunn av tapte inntektsmuligheter og fordi de ikke har egnete lokaler etter Fjellheim ble stengt. Walle etterlyser realiteter, og disse forholdene er realiteter som har lite med nostalgi å gjøre.

Han synes ellers ikke å ha noe til overs for de mange osinger som har skrevet under på et opprop om å bevare Fjellheim. Han mener visst at dette er ”populistisk”???  Det kan her nevnes at det oppleves at det ulmer blant osingene og engasjementet for å bevare Fjellheim er betydelig større enn enkelte er klar over. Jeg har faktisk selv fått flere telefoner fra folk som ber meg komme hjem til seg så de kan få skrive seg på oppropet om bevaring av Fjellheim. Slikt skjer ikke ofte i denne bygden – uansett hvilken sak det måtte gjelde.

Walle er ellers misfornøyd med osingenes oppslutning om enkelte konserter og fremsyninger i Oseana. Jeg tror neppe at folkeaksjonen for å bevare Fjellheim har skyld i dette. Heller ikke Fjellheim kan klandres siden det har vært stengt i lengre tid. Men jeg deler hans håp om at dette bedrer seg.

Og hvorfor mener han at kommunen må ta opp et lån for å beholde Fjellheim? De eier jo tross alt bygget allerede.

Han mener også at amatørlag og organisasjoner vil etter hvert få bedre vilkår i Oseana. Han skriver, ”Prisene på leige av Oseana vil gå ned som følgje av meir publikum og fulle hus”. Dette var sannelig en skråsikker uttalelse som jeg håper han har dekning for i Oseana styret.

Nå må det snart gå opp for en hver at det også er behov for Fjellheim. Oseana og Fjellheim utfyller hverandre og dekker behov som den ene alene ikke kan tilfredsstille. Oseana har faktisk behov for det mangfoldet, de aktivitetene og øvingsmulighetene, og den kulturutviklingen Fjellheim har stått for inntil dørene ble stengt. Dette vil vårt nye kulturhus kunne dra mange fordeler av.

Fjellheim vil aldri være en konkurrent til kulturhuset Oseana, men derimot kan grendahuset Fjellheim bli et supplement som Oseana kan få mye glede av.

Walle deler også enkelte andres uttalte syn på at ”bortskjemte” lag og organisasjoner bør finne seg i å utføre sine aktiviteter i gymsaler. Ikke et vondt ord om gymsaler, men slike uttalelser indikerer en klar mangel på forståelse for hva amatørlag og organisasjoner bedriver og hvilke verdier de har for lokalsamfunnet vårt.

Og, nei  Eirik Walle, jeg og de mange andre støttespillerne til foleaksjonen for å bevare Fjellheim surmuler ikke slik du synes å mene. Tvert i mot så er vi alle positive til at den folkekulturen som har vært en viktig del av Os sin identitet gjennom generasjoner vil kunne blomstre videre, og vi har tro på at Fjellheim vil bli reddet og fortsatt vil være en viktig bærebjelke i osingenes liv.

Olaug Tvedt Keys

This entry was posted in Lesarinnlegg i lokalpressa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.