Det er bare viljen det står på – Os og Fusaposten 18. august 2012

Da jeg leste Os & Fusaposten nå på onsdag måtte jeg sjekke kalenderen for å forsikre meg om at det ikke var 1. april. Riktignok var vi fortsatt i august måned, så derfor var det ikke en dårlig aprilspøk da jeg leste at kommunen på alvor vurderer å flytte kulturskolen til sørenden av vognhallen (ved Os kaien), eventuelt i forbindelse med opprustingen av Os ungdomsskole.

Jeg synes begge deler blir for dumt. Hva er det de holder på med i Os kommune? Jeg må bare spørre.

Her har de Fjellheim som de eier og som står der klar til bruk. Det branntekniske som må ordnes kan bli gjort for en slikk og ingenting (informasjon fra pålitelig hold). Eventuell oppussing kan gjøres etter hvert.

Fjellheim har vært den største kulturinstitusjonen i Os kommune i over 100 år, og nå skal det ikke en gang snakkes om – det blir ikke tatt med i diskusjonen som alternativ en gang. En kan føle seg både såret og fornærmet på Fjellheim sine vegne. I rådhuset blir Fjellheim konsekvent omtalt som ”det gamle huset”, og ingen på kulturavdelingen vil /tør uttale seg om Fjellheim. Det synes som om det skal ties i hel. Når man spør hva de synes om den fine utstillingen om Fjellheim som er i vinduene hos Joker butikken nede på Os sentrum, sier enkelte kommune ansatte at de verken kan, eller får, uttale seg om saken.  Hva skal en si om slikt?? Dette blir bare for dumt.

Oppførselen deres og de politikere som ikke vil forstå verdien av Fjellheim, er en hån mot alle de ildsjelene som har lagt ned enormt mye arbeid med å bygge opp og drive Fjellheim i over 100 år, samt mot lokale amatørlag og organisasjoner som lider etter Fjellheim ble stengt.

Samtidig vet en at det fortsatt er behov for de lokalitetene som Fjellheim kan tilby, et behov som vil bare bli større etter hvert som innbyggertallet her i Os øker med mange tusen fortere enn vi er klar over.

Jeg har sagt det før, og sier det gjerne igjen: Fjellheim er et signalbygg og en svært viktig del av vår identitet og kulturarv, for ikke å snakke om dens betydning for tilhørighet for svært mange både sambygdinger og folk utenfor bygden.

Fjellheim er også en merkevare for Os (enten en liker det eller ei). Spør folk fra andre deler av fylket hva de assosierer med Os og de vil svare: Solstrand Fjordhotell og Fjellheim!! Vi har arvet det, og dette forplikter oss til å ta vare på det for kommende generasjoner.

Huset har vært her gjennom flere generasjoner og det må ingen få lov til å ødelegge.

Uten sammenligning for øvrig: På 70-tallet ville sterke politiske krefter i Bergen for alvor rive Bryggen, Marken og Kjøttbasaren. Tygg på den en stund dere som har vurdert å rasere vår egen identitet bit for bit. Kanskje dere da får litt dårlig smak i munnen?

Poenget er at det er for sent og for nytteløst å angre i ettertid når alt er sanert. Og anger retter ikke opp feilene. Og unnskylder ikke feilgrepene eller de som forårsaket dem.

Jeg nekter å tro at politikerne egentlig forstod konsekvensene, bl.a. for amatørlag og organisasjoner, da de i 2008 bestemte at Fjellheim skulle selges og rives for å være en del av finansieringen av Oseana.

Nå skriver vi 2012 og det er tydelig for alle som vil se, at konsekvensene er og blir alvorlige. Bildet har endret seg radikalt, og blitt veldig tydelig for alle. Og forutsetningene har endret seg merkbart siden 2008. Det er ingen skam å snu, uansett. Men de som har integritet nok til å erkjenne feil og rette dem opp kan stå rakrygget med sin integritet i god behold.

Nå viser det seg at det ikke bare er amatørlag og organisasjoner som har problem med lokaliteter etter Fjellheim ble stengt. Nå er Os kommune med kulturskulen selv rammet.  Men å foreslå ombygging av vognhallen eller noe i forbindelse med ombygging av Os ungdomsskule, blir som sagt bare dumt. Det blir heller ikke billig.

Den billigste løsningen er å åpne opp Fjellheim og la folk få slippe til igjen!! Det skulle ikke være vanskelig. Som en person sa til meg:  ”Bygget står jo der, så  hva er problemet?? ”

Jeg vil anmode alle politikerne her i Os kommune å ta seg en tur opp i Fjellheim for å se for et flott bygg det er, og for å se at det er faktisk fortsatt godt brukendes. Kanskje har dere aldri vært der eller det er lenge siden?

Det er mange eldre ærverdige hus i Norge som brukes i dag – unike perler som vitner om historie og kulturarv. Slik er det med Fjellheim også. Vi sitter på en unik skatt med et stort areal som bare venter på å bli brukt igjen. Der det er vilje er det muligheter.

Det er ikke bare å rive ned alt som har stått i mange år fordi noen vil gi Os en ny identitet. Da har noen ikke forstått betydningen av hva tilhørighet og identitet er.

Det er bare å vri om nøkkelen i døren og skru på lysene så kan Fjellheim brukes av mange.

Også Os kulturskole. Det er bare viljen det står på.

Olaug Tvedt Keys

This entry was posted in Lesarinnlegg i lokalpressa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.