Gi dit motsegn

Fristen for å komme med motsegn eller innspill til plan for sentrum vest områderegulering Kvernelva – Stegen, FJELLHEIM er 19. april, altså påskeaften!Dette betyr at alle som vil komme med et innspill for å redde Fjellheim via post/personlig oppmøte på Os rådhus levere/poste dette innen tirsdag den 14. april siden både torsdag og fredag er helligdager!

Dere som ønsker å sende innpill til planen via e-mail trenger ikke å ta slike hensyn, bare dere sender innspill inn før fristen er gått ut.

En gjør oppmerksom på at eventuelle tidligere innsendte kommentarer må sendes inn igjen som formelle merknader/innpill dersom de fortsatt er aktuelle.

Hvis dere ønsker å komme med innspill i denne saken kan dere selvsagt gjøre dette selv. Hvis ikke kan dere benytte skrivet vi har laget – trykk dere inn her: Motsegn plan her underskriver dere og gir de øvrige opplysningene som skissert. Innspillene kan enten sendes i posten eller leveres direkte på kundetorget i Os Rådhus (få gjerne kvittering).

Ønsker dere å sende via e-mail er addressen: postmottak@os-ho.kommune.no

OBS!Merk emne til e-mailen med: Innspill/merknad saksnummer 11/130

Det er også mulig å sende innspill via Os kommune sine sider (se linken nedenfor), da trykker du deg inn på den blå firkanten på høyre side, hvor det står «Send høyringsuttale». Trykker du deg inn på linken kan du også lese sakspapirene.

https://oskommune.no/lokaldemokrati/kunngjeringar/omraderegulering-os-sentrum-vest-offentleg-ettersyn.aspx

 

Dette er siste sjanse vi har til å redde Fjellheim og alle de vediene det står for, for Os og osingene.

 

Foreningen Bevar Fjellheim

 

This entry was posted in Innlegg frå aksjonsgruppa. Bookmark the permalink.

Comments are closed.