Eit godt og riktig val!

Eit levande Fjellheim gjev liv på ’øyro !

Dersom du stemmer på eit parti som er for riving av Fjellheim, men er ein av dei 4000 som har skrive under på at du vil bevara Fjellheim, kan du føra opp 8 personar som er for bevaring, frå andre lister, på stemmesetelen din!

Vi vil vera tilstades på Flåten senter fredag 11. og laurdag 12. september frå ca. kl. 12:00.

 Desse partia går i programmet sitt inn for bevaring av Fjellheim:

–          Arbeidarpartiet

–          Miljøpartiet Dei Grøne

–          Senterpartiet

–          Sosialistisk Venstreparti

–          Tverrpolitisk Samlingsliste

I tillegg er partiet Venstre delt og desse er nokre av personane som støtter oss i ønsket om å bevara Fjellheim:

Glenn Erik Haugland

Terje Hatvik

Egil Haugland

Tore Lyssand

Hjørdis Juvik

Elisabeth Haugland

 

Ha eit godt val!                                                                                  

Foreningen Bevar Fjellheim

This entry was posted in Lesarinnlegg i lokalpressa. Bookmark the permalink.

Comments are closed.