Fjellheim… – Midtsiden 27. mai 2012

…min mor var der, min far var der, ( han måtte nødvendigvis gå hjem til Bergen,) jeg var der, min kone og den gang kjæreste for 35 år siden var der, mine barn var der.
Og her skal det få stoppe opp? Nei, Neggu om!

Minnene og bildene er for sterke til at dette skal  få opphøre. Jeg mener jeg har bilder fra dengang Karl Ole Midtbø som ungdom opptrådte som solist for første gang i fjellheim. Det var stort.

Jeg vil kjempe for at  plassen «Fjellheim» skal få fortsette slik den har gjort.Huset har vert brukt til utrolig mye og slik skal det fortsette med å gjøre i tillegg til hva den nye storstuen til Os har av arrangementer. På det nivået kan «vetlastovo» Fjellheim aldri konkurrere.

Jeg hører og leser med vantro at lag og organisasjoner ikke kan fremføre sine arrangement fordi leien i Oseana er for dyr. Er det slik vi vil ha det?  Det burde jo være slik at lokale lag og organisasjoner ble invitert og fikk betalt for sine fremføringer slik at de kan få vise hva de kan og ikke at «Oseana» skal få stikke av med all inntekten fra arrangementene.

Jeg registrerer at salg av Fjellheim er med på delfinansieringen til selskapet Oseana. Det forundrer meg at en kommune kan delfinansiere et prosjekt med midler de egentlig ikke har.
Ingen får låne penger noen steder om ikke finansieringen er i orden.

For at vi skal forstå hva Oseana egentlig koster kan det opplyseses at da Grieghallen ble bygget i 1978, var denne også kostnadsreknet til 90 millioner, det samme som Oseana var i startfasen og som snart runder 300 mil. (Håper på for kommunens del at det stopper der.) Til opplysning søkte interimstyret i Grieghallens venner til Bergen Kommune i fjor om et tilskudd på 289 millioner til vedlikehold. Omtrent det samme som prisen til Oseana nå er kommet opp i. Bare til sammenligning.

Så hvorfor er ikke Fjellheim solgt? Det må ligge noe bak! I tillegg svir kommunen av bygninger som lett kunne omsettes eller overlates til organisasjoner som mer en gjerne ville tatt i mot. Vel jeg kan ha en viss forståelse for kommunens strategi: Mangen vil ha nytt. Men ikke for strategien til Fjellheim. Og ikke forstår jeg kommunens regnskap angående salg av Fjellheim heller, men jeg forstår at ingen vil kjøpe det. Her er mange faktorer, men la meg nevne noen.

Fjellheims totalverdi; NULL VERDT. Bygget skal jo rives likevel. Så da er det jo bare tomteprisen igjen. Og hvem vil hoste opp 12 mill. for noen få hundre kvadrat meter og samtidig sitte igjen med utgiftene til deponering av spesialavfall.

I neste omgang skal der bygges på tomten og det har kommet som en antydning på grunn av hva tomtearealet tilsier at det kun kan etableres høyhus med de naboprotester det vil medføre.

Fjellheims egenskap; GULL VERDT. På grunn av fjellheims totalverdi, som egentlig er null verdt, mener jeg at interimstyret for «bevar Fjellheim» kan få overta bygning og eiendom for en rimelig penge siden de som sitter der vet hvordan Fjellheim skal forvaltes der politikkerene våres tydelig nok kommer til kort. Vil ikke nevne beløp her, det blir en forhandlingssak!

I 1996 da musikkskolen ikke var et lovfestet tilbud for innbyggerne i Os Kommune, hadde kommunen planer om å legge ned musikkskolen en gang for alle. Under et massivt
opprop på torget i Os sentrum lørdag 3. desember 1996 før det viktige kommunestyremøtet og flere protestskriv i Os & Fusaposten, hadde undertegnede og alle foreldre med barn i musikkskolen  stilt opp  med bannere og det hele og samtidig også invitert daværende politikere.
NRK var til stede med direktesending fra torget i Os sentrum.

Heldigvis av den grunn gjorde kommunestyret om vedtaket og musikkskolen ble ikke nedlagt og vi har i dag en god og sterk musikkskole med svært gode og dyktige lærere som klarer å dytte elevene frem og lærer dem blant annet det å bli scenevant. Jeg er sikker på at hadde dette vært i dag hadde musikkskolen blitt nedlagt. Takk og lov for at den ble lovpålagt! Dette gjelder ikke bare for musikkskolen, men for andre lag og organisasjoner også. Kommunestyret er ikke kulturinteressert, med mindre det er snakk om et mye høyere nivå, derfor må Fjellheim selges!

Jeg oppfordrer med dette til åpen debatt på torget i Os sentrum før ferien med medlemmene fra interimstyret for «bevar Fjellheim» og ordfører med hele kommunestyret i ryggen og alle de som har skrevet under på opprop mot salg av Fjellheim, samt de lag og organisasjoner til å stille opp med bannere eller lignende. Ta en titt i utstillingsvinduet til Drageset i Os sentrum!
Kanskje vi kan få NRK på stedet også, slik som i 1996?

Stein Ludvigsen

This entry was posted in Lesarinnlegg i lokalpressa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.