Historia til Fjellheim

Kulturhuset ble i sin tid bygget på dugnad av Os Musikkforening og Os Turnforening. Fjellheim har huset det aller meste av bygdas tilstelninger og aktiviteter i alle år og har vært bygdas naturlige samlingspunkt for all slags kulturforsamlinger, organisasjoner og lag i hele sin 100-års historie.

Etter kommunen stengte Fjellheim har mange lag og organisasjoner fått problem fordi det ikke lenger er et tilfredsstillende tilbud til deres øvelser og aktiviteter. Som konsekvens har mange allerede merket redusert rekruttering. Kommunen har vedtatt å selge Fjellheim for å gi plass til bygging av nye leiligheter og lignende. Dette vil i tilfelle gjøre ubotelig skade til bygdas lag og organisasjoner som vil da miste grunnlaget for sin aktivitet. Hvis kommunen på et senere tidspunkt ser seg nødt til å skaffe et tilsvarende tilbud vil dette bli uforholdsmessig dyrt og muligheten for å skaffe en egnet sentral tomt vil være nærmest umulig.

Lag og organisasjoner som er avhengig av støtte og dugnad har ikke råd til å benytte Oseana til sine aktiviteter. Det er heller ikke nok plass eller ledige timer der til alle.

Fjellheim er stengt og skal selges

Aksjonsgruppa: Bevar Fjellheim arbeider for at osingene skal forstå viktigheten av å beholde Fjellheim og at vi er i ferd med å miste dette enestående tilbudet for alltid. Vi arbeider samtidig med å få våre lokale politikere til å erkjenne at Fjellheim må bevares og for at de gjør om sine tidligere vedtak om salg. Som kjent er det ingen skam å snu.

Vil DU støtte det lokale kulturlivets muligheter bør du også støtte arbeidet for å bevare og beholde Fjellheim! Nettopp ditt engasjement og din støtte kan være utslagsgivende for å redde Fjellheim!

Vi finnes på stands og underskriftslister finnes i mange butikker, bensinstasjoner og lignende

Besøk oss på facebook: Aksjonsgruppa: Bevar Fjellheim

Comments are closed.