Slik bergar vi Fjellheim – Midtsiden 1. juni 2012

Det er massiv oppslutning om Fjellheim-aksjonen, noko ikkje minst alle innlegga i avisa ber bod om. Det same gjer tusenvis av underskrifter på oppropet om å bevara Fjellheim.

Vi ville gjerne at Os kommune dreiv huset vidare, men dersom det er slik som politikarane hevdar, at ein ikkje har råd til å halda oss med to kultur- hus, finst det andre løysingar.

1. Framtidige brukarar av Fjellheim opprettar stiftinga ”Fjellheim”.

2. Stiftinga overtar Fjellheim for ein symbolsk sum (kr 1).

3. Stiftinga rustar opp Fjellheim slik at huset igjen blir godkjent til dagleg bruk.

4. Stiftinga ”Fjellheim” står for dagleg drift, utleige osv av huset.

På denne måten ”løftar” vi problemet frå dei gjeldstyngde skuldrene til kommunepolitikarane, samstundes som osingane får tilbake huset i deira hjarte, og unge og gamle atter kan fylla Fjellheim med aktivitet og glede.

Sjølvsagt vil dette kosta pengar – det er ingen ting i livet som er gratis – men vi arbeider med ein økonomiplan.

Bevar Fjellheim-aksjonen 
Anders Hauge

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Slik bergar vi Fjellheim – Midtsiden 1. juni 2012

Kvifor skal det eine utelukke det andre? – Os & Fusaposten 26. Mai 2012

Et godt dansk ordtak seier ”Det er tungt å betale for brød som allerede er spist.”

Det tenkjer eg er veldig sant. Kanskje blir det ekstra tungt når ein ikkje var med på bestillinga av brødet i det heile.

Første gong eg vitja Oseana var det med blanda kjensler. Eg elskar musikk, kunst og kultur med heile mi hoppande blodpumpe. For å nytte ein skikkeleg seig klisjè, så meiner eg verkeleg at det er livets krydder. I denne vesla bygda har vi mange fantastiske kunstnarar, som fortener å få eit høveleg hus å boltre seg i.

Men slit du med å få endane til å i det heile tatt være i same kommune, så blir det så uforståeleg korleis ein kan beslutte å nytte så mykje penger på eit, ja, eg vil kalle det overflødighetshorn.

Det er ei kjent sak at vi vil møte eit smell av ei eldrebølgje om ikkje lenge, og om dei ikkje får seg jobb i Bingobanden på TV, så blir de vanskeleg for oss å oppdrive noko meir enn smular til dei.

Det er sjølvsagt freistande då å flytte ansvaret for at vi har brukt opp alle pengane vi hadde i sparegrisen, og faktisk plyndra ungane sine sparebøsser òg, over til dei som sit med makta i hovudstaden.

Men det ble rekna grundig feil. Legg til at vi ikkje hadde det vi skulle hatt i utgangspunktet. Vi byrja å byggje før vi hadde fått lovnad om pengar, og skaut med kraftig skyts mot aust, når pengane vi aldri var blitt lova, ikkje kom.

Nokre menn skaffar seg såkalla ”penisforstørringer” i form av heftige bilar og spreke damer, eller var det andre vegen? Det er ikkje så nøyes, du skjøner kva eg meiner.

Eg vil ikkje påstå at nokon i kommunen lir av slike kompleks, det ville jo vere å slå under beltestaden, og det ligg ikkje i min natur å gjere, sjølvsagt. Men eg undrar meg på om ein stor del av motivasjonen var å vise ”Sjå kva eg gjorde då eg bestemte i bygda. Er det ikkje flott? Er det ikkje stort? Er det ikkje herleg at det ikkje er eg som skulle betala for det?”

Jau, eg er nok litt der, eg.

Slått i bakken
Tilbake til første gong eg vitja Oseana, ja. Eg vart rett og slett slått i bakken. Det var vakkert. Å sitje på terrassen der, med ein framifrå kaffi og skue utover sjøen … nydeleg! Berre himmel og sjø, ro og fred.

Men  var det riktig å bake ei kjempekake, når vi måtte låne både sukker, mel og egg hos naboen?

Og kunne det nyttast slik vi hadde tenkt?

Nei, det viser seg at det vart vanskeleg. Om det er planlegginga som har våre for dårleg? Maksimal uflaks, igjen og igjen? Eller rett og slett bortskjemte osingar? Ja det er ikkje godt å seie.

Så er vi, som den godaste Marie B seier i avisa, bortskjemte? Er det der det ligg? Vel, vel.

Eg er sjølv glad i lagsånda, og er oppvaksen i ein heim med ein far som var på ”dagnud” som han pla seie, støtt og stadig. Ikkje fordi han ikkje hadde det så fint heime, som dei seier i reklamen, men fordi han likte å jobbe, å være sosial.

Framleis finn vi mange slike. Her litt nord for Os, der eg bur, har vi nokre framifrå eksempel, ein heil gjeng som gjerne brettar opp skjorteermane utan å sende faktura etterpå. Vi er heldige slik, her oppe på Søfteland.

Ikkje som vi trudde
Men leiga som lag må betala i Oseana er ikkje som vi trudde. No må då altså eldsjelene betale for å gå på dugnad? For 3000 kroner får du lov til å ruke søndagen din for å hjelpe til? Den er vel kan hende noko vanskeleg å selje inn.

I avisa kunne eg lese at eit lag som ville ha nokre øvingar og så ei framsyning i Oseana, fekk ein prislapp på kr 59.000. Då er det mange som vender buken opp, gjev seg, seier takk og farvel. Er det eit slikt samfunn vi ønskjer oss? Alt skal koste noko, helst ein god neve pengar?

Bjørnstjerne Bjørnson sa ”Det går langsomt utan penger, men det går!” Og for mange lag, så er det – fantastisk nok – framleis slik.

Ønskjer vi verkeleg å øydeleggje dette? Er det noko vi ønskjer å lære komande slekt?

Det blir vist til at det vil koste 60-80 mill. å ruste opp Fjellheim. Dette er eit reknestykke eg kunne likt å sjå. Jan Gaassand seier, i same avisa, at ein slik påstand seier meir om den politiske kompetansen innan økonomi enn om Fjellheim. Eg må seie at eg humra litt over dette, for tanken har slege meg hardt i bakhovudet mange ganger.

Ei heilt spesiell perle
For meg er Fjellheim ei heilt spesiell perle. Ja, etter 100 år har ho fått nokre rynker og skrammer, men vakker er ho.

Samanlikninga med spretne, unge Oseana, eblir heilt feil. Vi skulle ikkje måtte velje. Nokon liker mora og nokon liker dattera, plar ein seie så fint. Eg likar begge to, eg, og bestemora og svigermora òg. Kvifor skal det eine utelukke det andre? Det må no vel vere lov til å seie: ok, eg tok feil. Vi lagar ein plan C.

No er ikkje bygda vår så tett befolka at det ikkje er mogeleg å finne hustomter andre stader enn nett det Fjellheim står.

Kom an igjen, då! Lat Fjellheim stå!

Liv Berit Kallekleiv

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Kvifor skal det eine utelukke det andre? – Os & Fusaposten 26. Mai 2012

Fjellheim… – Midtsiden 27. mai 2012

…min mor var der, min far var der, ( han måtte nødvendigvis gå hjem til Bergen,) jeg var der, min kone og den gang kjæreste for 35 år siden var der, mine barn var der.
Og her skal det få stoppe opp? Nei, Neggu om!

Minnene og bildene er for sterke til at dette skal  få opphøre. Jeg mener jeg har bilder fra dengang Karl Ole Midtbø som ungdom opptrådte som solist for første gang i fjellheim. Det var stort.

Jeg vil kjempe for at  plassen «Fjellheim» skal få fortsette slik den har gjort.Huset har vert brukt til utrolig mye og slik skal det fortsette med å gjøre i tillegg til hva den nye storstuen til Os har av arrangementer. På det nivået kan «vetlastovo» Fjellheim aldri konkurrere.

Jeg hører og leser med vantro at lag og organisasjoner ikke kan fremføre sine arrangement fordi leien i Oseana er for dyr. Er det slik vi vil ha det?  Det burde jo være slik at lokale lag og organisasjoner ble invitert og fikk betalt for sine fremføringer slik at de kan få vise hva de kan og ikke at «Oseana» skal få stikke av med all inntekten fra arrangementene.

Jeg registrerer at salg av Fjellheim er med på delfinansieringen til selskapet Oseana. Det forundrer meg at en kommune kan delfinansiere et prosjekt med midler de egentlig ikke har.
Ingen får låne penger noen steder om ikke finansieringen er i orden.

For at vi skal forstå hva Oseana egentlig koster kan det opplyseses at da Grieghallen ble bygget i 1978, var denne også kostnadsreknet til 90 millioner, det samme som Oseana var i startfasen og som snart runder 300 mil. (Håper på for kommunens del at det stopper der.) Til opplysning søkte interimstyret i Grieghallens venner til Bergen Kommune i fjor om et tilskudd på 289 millioner til vedlikehold. Omtrent det samme som prisen til Oseana nå er kommet opp i. Bare til sammenligning.

Så hvorfor er ikke Fjellheim solgt? Det må ligge noe bak! I tillegg svir kommunen av bygninger som lett kunne omsettes eller overlates til organisasjoner som mer en gjerne ville tatt i mot. Vel jeg kan ha en viss forståelse for kommunens strategi: Mangen vil ha nytt. Men ikke for strategien til Fjellheim. Og ikke forstår jeg kommunens regnskap angående salg av Fjellheim heller, men jeg forstår at ingen vil kjøpe det. Her er mange faktorer, men la meg nevne noen.

Fjellheims totalverdi; NULL VERDT. Bygget skal jo rives likevel. Så da er det jo bare tomteprisen igjen. Og hvem vil hoste opp 12 mill. for noen få hundre kvadrat meter og samtidig sitte igjen med utgiftene til deponering av spesialavfall.

I neste omgang skal der bygges på tomten og det har kommet som en antydning på grunn av hva tomtearealet tilsier at det kun kan etableres høyhus med de naboprotester det vil medføre.

Fjellheims egenskap; GULL VERDT. På grunn av fjellheims totalverdi, som egentlig er null verdt, mener jeg at interimstyret for «bevar Fjellheim» kan få overta bygning og eiendom for en rimelig penge siden de som sitter der vet hvordan Fjellheim skal forvaltes der politikkerene våres tydelig nok kommer til kort. Vil ikke nevne beløp her, det blir en forhandlingssak!

I 1996 da musikkskolen ikke var et lovfestet tilbud for innbyggerne i Os Kommune, hadde kommunen planer om å legge ned musikkskolen en gang for alle. Under et massivt
opprop på torget i Os sentrum lørdag 3. desember 1996 før det viktige kommunestyremøtet og flere protestskriv i Os & Fusaposten, hadde undertegnede og alle foreldre med barn i musikkskolen  stilt opp  med bannere og det hele og samtidig også invitert daværende politikere.
NRK var til stede med direktesending fra torget i Os sentrum.

Heldigvis av den grunn gjorde kommunestyret om vedtaket og musikkskolen ble ikke nedlagt og vi har i dag en god og sterk musikkskole med svært gode og dyktige lærere som klarer å dytte elevene frem og lærer dem blant annet det å bli scenevant. Jeg er sikker på at hadde dette vært i dag hadde musikkskolen blitt nedlagt. Takk og lov for at den ble lovpålagt! Dette gjelder ikke bare for musikkskolen, men for andre lag og organisasjoner også. Kommunestyret er ikke kulturinteressert, med mindre det er snakk om et mye høyere nivå, derfor må Fjellheim selges!

Jeg oppfordrer med dette til åpen debatt på torget i Os sentrum før ferien med medlemmene fra interimstyret for «bevar Fjellheim» og ordfører med hele kommunestyret i ryggen og alle de som har skrevet under på opprop mot salg av Fjellheim, samt de lag og organisasjoner til å stille opp med bannere eller lignende. Ta en titt i utstillingsvinduet til Drageset i Os sentrum!
Kanskje vi kan få NRK på stedet også, slik som i 1996?

Stein Ludvigsen

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Fjellheim… – Midtsiden 27. mai 2012

Fjellheim trengs mer enn noen gang – Os og Fusaposten 19. mai 2012

Håper at riktig mange har lest Os & Fusaposten på onsdag og nå forstår hvor stort behov det faktisk er for Fjellheim. Innslagene kan ikke misforstås, og det er virkelig tragisk at politikerne har stengt dette tilbudet – antageligvis fordi de ikke forsto konsekvensene.

Det er viktig at dette ikke må bli en stor prestisjesak for våre folkevalgte slik at Fjellheim på død og liv skal fjernes uansett hva konsekvensene blir.

At det ble sagt av en i kommunestyremøtet at Oseana er grendahuset til osingene er helt feil. Vedkommende kan ikke ha vært i mange grendahus når han kan gi uttrykk for noe slikt. Et grendahus er nemlig noe helt annet.  Hvis det var meningen at Oseana skulle være et grendahus burde det ha blitt bygget helt annerledes for å ivareta behovene til lokale amatørlag og befolkningen ellers. Dette er dessverre ikke tilfelle.

Oseana er et kulturhus og ikke et sted der amatører og menigmann kan utøve sin virksomhet. Til det er det for dyrt, for utilgjengelig og feilkonstruert til dette formålet.

Oseana er et flott tilbud på det profesjonelle nivået og er nok berikende for osingene på den måten, men noe grendahus for lokale amatører vil det aldri bli.

Den rimeligste løsningen for å løse de problemene som har oppstått etter Fjellheim ble stengt er enkelt og greit å åpne opp Fjellheim igjen.

Bygget er i fullverdig standard til fortsatt bruk. Det eneste som kreves er en forholdsvis enkel oppgradering av det branntekniske til en veldig overkommelig pris.

Det er et hån mot amatørlagene og alle ildsjelene som jobber uken gjennom for dem og som opplever store problem fordi et såpass godt og nødvendig tilbud som Fjellheim alltid har vært, og fortsatt kan være, nå er blitt stengt for dem.

Det er tydelig at enkelte politikere ikke aner hva alle disse lagene driver med, hvilken betydning de har for lokalsamfunnet, og hvilke behov de egentlig har for i det hele tatt å kunne drive og overleve.

Arrogante og sleivete forslag om at lagene får vær så god ta seg til takke med gymsaler og lignende indikerer mangel på forståelse for hva lagene trenger og for hvilken betydning de har i lokalsamfunnet.

Dette vil jeg hevde er en mangel på respekt for de verdier disse representerer og den innsatsen de legger ned i sin virksomhet.

Os har hatt et rikt kulturliv – amatørlag og organisasjoner – i hundrede år. Ingen høykultur, men organisert og folkelig kultur som har samlet folk og gitt livet mening for mange.

Dette har også bidratt til å utvikle mange lokale amatører til å bli profesjonelle aktører innen musikk, sang, dans, etc.

Nå ropes det et alvorlig varsko: Er denne viktige delen av vårt lokale kulturliv og alt dette betyr for enkelte og for bygda Os, nå i ferd med å bli kvelt? Faren er reell!

Jeg vil anmode politikerne om å våkne til det som er i ferd med å skje, og anmode alle til å kjempe for å redde Fjellheim. For dette tilbudet trengs mer enn noen gang.

Olaug Tvedt Keys

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Fjellheim trengs mer enn noen gang – Os og Fusaposten 19. mai 2012

Os sentrum for heile Osbygdo – Os og Fusaposten 19.mai 2012

I Os er vi heldige å ha eit naturleg sentrum sjølv om vi alle også er opptekne av krinsen vi bur i. I kommunar med fleire sentra, har vi sett kor oppslitande debattar ein kan få om plassering av kommunale verksemder og andre servicetilbod. Ja, med feidar som kan gå på helsa laus.

Identitet og satsingsfelt
I vårt sentrum har vi bygningar som fortel om identiteten til bygdo, og slik også om røtene våre. Vi har Os kyrkje og prestegard som fortel om kyrkjestaden Os. Det er sikkert mange som har sett biletet der kyrkja og telthusplassen utgjer den tida sitt sentrum. Vi har tydelege minne frå strandstaden Os med endestasjonen for Osbanen som eit viktig kulturminne frå samferdslehistoria vår, eit knutepunkt mellom sjø og land som ga fjordbygdene høve til å få varene til den marknaden som Bergen var. Slik kan stasjonsområdet også representera ein del av den økonomiske historia til bygdene.

Også når det gjeld diskusjonen om Fjellheim, er det viktig både å ha slike historiske perspektiv og samstundes sjå samanhengen med den vidare utviklinga av Os sentrum.

Tettstadsanalyse og utvikling
Identitetsberande bygg og anlegg er viktige når ein skal utvikla sentrum i bygdene. I tettstadsanalysen søkjer ein kva som gjev identitet, og kva som kan gje opplevingar både for innbyggjarane og tilreisande. Ein vurderer også ny bruk av eksisterande bygg ut frå endringar i samfunnsutviklinga.
Den gongen trafikken vart omlagd på Os, hadde ein i forkant ein tettstadsanalyse, der ein m.a var oppteken av at sentrum skulle ha kontakt med sjøen igjen. Det la ein tilrette for med omsyn til kor ein plasserte rundkøyringo og med heva gangfelt mellom parkeringa og sjøen. Gjennom prosjektet Strandstaden Os fekk vi etter kvart gjestebryggja, Oselvarverkstaden og friområdet ved verkstaden. Det er område som i dag er verdsette og nytta av innbyggjarar og tilreisande. Områda ved elvemunninga har vorte utvikla, og ei storhende hadde vi i Os for eit år sidan med opning av det flotte kulturhuset vårt, Oseana. I desse dagar er arbeidet med opprusting av Mobergsvikjo som friareal i gang. Dette er tiltak som er viktige for tettstaden i kommunen, og som betyr noko i utviklinga av kvalitativt gode tilbod til oss alle.

Planarbeid for Os sentrum vest – med Fjellheim
Det er ulike planarbeid i gang i sentrum, og oppstart av arbeid med reguleringsplan for Kvernelva – Stegen –Fjellheim vart varsla i Os og Fusaposten 07.01.12 med frist for uttale til oppstart 15.02.12. Det er ABO som har oppdraget for kommunen.
Ved oppstart av eit slikt planarbeid, er det merkeleg at ABO legg inn riving av Fjellheim som ein grunnlagspremiss for områdeplanen, og i tillegg med ei særs tynn grunngjeving. Innbyggjarane i Os er gjort merksame på dette m.a. gjennom aksjonen ”Bevar Fjellheim”, og fleire syner si haldning gjennom å skriva under på underskriftlista til aksjonen. Vi er kjende med at det er trong for ein kulturarena i sentrum av Os for aktivitet, øving, utvikling og produksjon, både med tanke på kapasitet og prisnivå i kulturhuset vårt.
I innspel til oppstartmeldinga skriv Hordaland fylkeskommune om Fjellheim at ”bygningen er eit kulturminne med høg lokal og regional kulturminneverdi. Den har høge arkitektoniske kvalitetar, og er eit viktig kulturminne som gjev kunnskap om dei frivillige organisasjonane (turn- og musikklag) si kulturhistorie, samstundes som det var det ”første” kulturhuset som vart bygd i Os kommune.” Dette må vi ta med i det vidare planarbeidet.

Vekstkommune og verdiar
Vi er kjende med at Os er i vekst, og at folketalet vil auka i åra frametter. Difor er planprosessane som er i gang i sentrum, viktige for utviklinga av vårt felles sentrum inn i framtida. Her må vi ha von om at våre folkevalde både tenkjer framtidsretta, og nyttar den reiskapen som dei har i plan og bygningsloven både for kulturminne og omsynssonar. Det er område som vil vera av stor samfunnsmessig nytte i framtida.
I lanseringa av Oseana såg ein plasseringa i samanheng med kyststigen til Bjånes. Ei slik tenking er eit godt grep i sentrumsutvikling, og ein føresetnad for dei som satsar på kulturturisme. Vi har òg ei kulturhistorisk løype i planområdet som no er under arbeid.
Om ein startar vandringa frå Mobergsvikjo og Oseana, har ein Stasjonsområdet som alt er regulert til områdevern. I det aktuelle planområdet har ein Brannstasjonen – linjo – Fjellheim og Bahus, bygningar med rik historie frå arbeid og fritid, etablerte av initiativrike og framsynte osingar. Bahusfabrikken som er ein viktig del av vår handverks- og industrihistorie, har alt synt at med nytt innhald er den ein framleis ein viktig arena for kultur og næring.

Eg ynskjer lykke til med arbeidet for dei planansvarlege og våre folkevalde, og eg oppmodar alle osingar som ynskjer eit godt sentrum i kommunen, om å engasjera seg for verdiar vi ynskjer å ta med inn i framtida. Det er no prosessane går.

Ingebjørg E Astrup

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Os sentrum for heile Osbygdo – Os og Fusaposten 19.mai 2012

La prestisjen vike – behold Fjellheim – Os og Fusaposten 28. april 2012

Av reportasjen i avisen fra formannskapsmøtet kommer det frem at ordfører Søviknes, noe nedlatende, synes å betrakte initiativet fra aksjonen for å redde Fjellheim som ”støy”. Han om det.

”Det er heilt typisk. Det er en klassisk debatt som kjem når ein går frå eit rimelig, men heller dårlig kulturhus, til eit nytt kulturhus. I det gamle kulturhuset kunne ein kanskje låna nøkkel og på eigahand operera den største salen” sier han.
Nemlig.

For det ”gamle” kulturhuset Fjellheim var lag og organisasjoner sitt eget gjennom generasjoner, der de følte seg hjemme og fungerte utmerket. Og ordføreren har helt rett: de hadde nøkkel og kunne klare seg selv både i den største salen og ellers.

De var ikke, som nå, gjester i et annet hus, der de må tilpasse seg verten og være takknemlig for å få lov til å være på besøk.

Han føyer til at ”Det går ikkje lenger”.

Hvorfor ikke?

Selvfølgelig går det. Hvis det er politisk mot til å revurdere beslutningen om å stenge, selge og rive Fjellheim er det ingen grunn for at ikke Fjellheim fortsatt kan være et utmerket og rimelig alternativ til Oseana for lag og organisasjoner.

Der de igjen kan ”stå for servering selv og få ei inntekt ein ikkje får i det nye kulturhuset” (ordførerens utsagn). Han spør videre retorisk, ”Men har ein plass til alle i Oseana?” Svaret vet han godt. Det er et kategorisk, Nei!

Så kommer det: ”Me er i ei forprosjektfase til oppgradering av det gamle badet ved Os ungdomsskule med ein privat aktør.” Han lanserer da muligheten for å tilpasse dette til det behovet som har oppstått etter kommunen stengte Fjellheim.

Nå er ikke jeg bygningsingeniør men hvis ryktene om at dette bygget har en stor grad av asbest i seg er riktige, kan jeg slå fast at bare rivningsarbeidet vil koste betydelig med penger. Deretter skal det nye bygget reises. Heller ikke billig.

Det er nå vi kan referere til Gustav Bahus sine tidlige skremselstall for oppgradering av Fjellheim, og tenke oss at det var kanskje heller dette prosjektet han tenkte på da han lanserte sine flere ti -talls millioner. For dette blir ikke billig.

Men det får så være

Mistenksom som jeg er, sitter jeg igjen med en urolig følelse av at ordførerens lille innspill har et skjult motiv, nemlig å trekke fokus bort fra den pågående folkeaksjonen for å bevare Fjellheim. For det første er det en forprosjektfase han snakker om. Hvis noe av dette skulle bli en realitet og at det finnes finanser til å betale det, hvor mange år vil det eventuelt da gå fra dette ”forprosjektet” og frem til dette står klart?

Jeg vil tippe at vi kan begynne å regne fra 10 år og oppover i det uendelige. Det blir i hvert fall ikke ferdig de første årene.

Og hvor skal da lag og organisasjoner gjøre av seg i mellomtiden, mens de venter??

Nei, herr ordfører. La prestisje vike for fornuft og behold Fjellheim. For det blir uansett det rimeligste alternativ, det står der nå klar til bruk, det er helt klart et stort behov for det, det er en viktig del av vår historie og identitet, og osingene vil beholde det. Så hva er så problemet?

Geir Keys

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på La prestisjen vike – behold Fjellheim – Os og Fusaposten 28. april 2012

Folkerørsle for Fjellheim – Midtsiden 3. mars 2012

– Vi jobbar systematisk, har klare mål og får veldig brei støtte i bygda, seier Olaug Tvedt Keys og Rolv H. Bjørø frå aksjonsgruppa «Bevar Fjellheim».

Av: Kjetil Vasby Bruarøy Tirsdag, mars 13, 2012 – 10:09

I februar samla ei gruppe osingar seg for å kjempa for å unngå at Fjellheim blir selt og rive. Fjellheim blei samrøstes vedtatt selt som del av finansieringa av Oseana, i etterkant har det blitt teikna ny innfartsåre til Os sentrum – utan Fjellheim.

– Vedtaket om sal gjekk meg hus forbi. Det var desse skissene som vekte meg, seier Olaug Tvedt Keys.

– Og det er tydelegvis mange andre som ikkje har oppfatta at det er planar om å riva og selja Fjellheim, fleire er rysta når vi opplyser om det, legg ho til.

Olaug visste ikkje heilt kor ho skulle starta då ho bestemte seg for å kjempa for Fjellheim. Men så møtte ho meiningsfelle etter meiningsfelle.

– Lite leveleg for lagslivet

I fjor var det 100 år sidan Fjellheim blei bygd. Rett nok brann det ned i 1936, men eigarane Os Musikkforening og Os Turn bygde det opp igjen om lag sånn det framstår i dag for nyopning i 1938.

Fjellheim har sidan fungert som Os si storstove for kulturarrangement, men det er ikkje berre nostalgi som får osingar til å organisera seg i aksjonsgruppe.

– Vi ser at Oseana på mange område ikkje klarer å erstatta Fjellheim, verken til øving eller til arrangement. På same måte som krinsane treng ungdomshusa treng Os sentrum Fjellheim, ein plass også for dei mindre arrangementa, for øving og framsyning utan dei høge kostnadane og dei dyre billettane, seier Rolv Håkon Bjørø.

Sjølv om lagslivet betalar halv pris i Oseana er 9000 kroner for mykje for mange. I tillegg kjem leige av lys og lyd og personell til å driva dette. Aksjonsgruppa viser til ferskt tilbod på 59.000 kroner til ein klubb i Os som ville halda ei framsyning i Oseana og ha ei øving i forkant.

– Ei revygruppe, særleg om denne har mange ungar med seg, vil gjerne øva på same scene som framsyninga skal vera. Då blir det endå dyrare leige og endå høgare risiko for dei som vil prøva å få til noko.

Seint ute?

I desember 2008 blei det vedtatt byggestart for Oseana. I juni 2011 opna det nye kulturhuset. Kvifor har ikkje aksjonistane reagert før no?

– For det første fekk alle høyra at laglivet skulle få bruka det nye kulturhuset som dei brukte Fjellheim, men til «litt høgare prisar». Sånn blei det ikkje i praksis, forskjellen blei stor og det såg dei først etterpå, no i haust.

– For det andre så strekk ikkje Oseana til på fleire område, for eksempel til øving. Å øva i Fjellheim var for mange betre enn å øva i Oseana-kjellaren, som er utan vindauge. At laglivet heller ikkje, i dei samanhengande det er naturleg, får inntekter frå skjenking, gjer det vanskelegare å laga fest i det nye kulturhuset.

– Viser at dei ikkje kjenner bygda si

I Os & Fusaposten onsdag 7. mars spør avisa politikarane om saka. Alle parti som er representert i kommunestyret blei spørt, berre Lars Atle Skorpen frå Ap sa at han støttar Fjellheim-initiativet (sjølv om partiet hans i si tid var med på å stemma for sal).

Dei andre politikarane seier blant anna at initiativet kjem seint (Terje Sperrevik, TvS), at det ikkje er økonomi til å driva to kulturhus (Jon Sivert Rykkel, V), at det er nok av andre hus å ta av til denne type mindre arrangement (Gustav Bahus, Frp) og at laglivet lenge har vore bortskjemte med låge leigeprisar (Marie Bruarøy, H).

Nokre av politikarane seier samtidig at dei er overraska over at laglivet har så vanskelege forhold, og at dette med leigeprisar i Oseana er noko dei kan sjå nærmare på.

– Kva synes de om svara som kom?

– Svara viser eigentleg kor lite politkarane kjenner si eiga bygd. Dei er ikkje tett på innbyggarane og dei har ikkje sett seg inn i situasjonen til laglivet dei elles liker å skryta så mykje av. «Frivillighet» og «det rike kulturlivet» kjem ikkje av seg sjølv og det lever ikkje vidare utan levelege vilkår.

Kva er målet?

Kva håper aksjonsgruppa «Bevar Fjellheim» å oppnå? Få Fjellheim og pengar til oppussing og drift? Eller vil dei samla inn pengar for å kjøpa Fjellheim? Har dei realistiske mål eller er dei for seint ute og risikerer å bli ein liten porsjon bakgrunnsstøy som er dempa før 17. mai?

– Hovudmålet er at Fjellheim blir drive vidare som før, det blir eit nødvendig tillegg til Oseana, ikkje ein konkurrent, seier Rolv Bjørø.

– Det er uansett viktig å hindra at bygget blir rive. Fjellheim er unik og tomta er unik. Med den veksten vi har i folketalet er det lett å sjå føre seg at det vil bli aukande behov for ein plass som Fjellheim i framtida. Blir bygget rive til fordel for bustadar kan toget vera gått når det kjem til liknande bygg nær sentrum i framtida.

Konkret, målretta arbeid er også i gang.

– I november så prøvde vi å få fylkeskonservatoren til å freda Fjellheim. Vi fekk som svar at Fjellheim var verdt å ta vare på, men at vern av Fjellheim krev lokalt vedtak.

– I februar, innan frist 15. februar, la vi inn merknad til reguleringsplanen som er teikna utan Fjellheim. Medan vi ventar på handsaming av denne samlar vi underskrifter. Responsen har vore enorm og mengda underskrifter er vesentleg når det kjem til vidare initiativ frå oss.

– Det som er sikkert er at vi har stor og brei støtte i Osbygda og at det er behov for å ta vare på Fjellheim, seier Olaug Tvedt Keys og Rolv H. Bjørø.

Posted in Redaksjonell omtale | Tagged | Innspel avslått på Folkerørsle for Fjellheim – Midtsiden 3. mars 2012

Fjellheim – Os og Fusaposten 25. april 2012

Vi viser til leserinnlegg i lørdagens utgave av Os og Fusaposten og takker Styret i Os SV for at de går ut og støtter aksjonen for å bevare Fjellheim.

Begrunnelsen de oppgir for dette er helt på linje med synet til aksjonsgruppen. Vi kan dokumentere at veldig mange osinger støtter aksjonen for å bevare Fjellheim og er i mot at det skal selges.

Vi vet også at flere i det politiske miljøet har forstått at forutsetningene som låg til grunn da de stemte for stenging og salg har endret seg dramatisk, og er nå åpen for å revurdere sin innstilling til hva som skal skje med Fjellheim.

Aksjonsgruppen mener bestemt at det er et skrikende behov for Fjellheim og at det vil være en ubotelig skade til blant annet kulturlivet i Os ved lag og organisasjoner om salget gjennomføres.

Vi oppfordrer alle til å engasjere seg og bidra til å redde Fjellheim før det er for sent.

Foreningen Bevar Fjellheim

Posted in Innlegg frå aksjonsgruppa | Tagged | Innspel avslått på Fjellheim – Os og Fusaposten 25. april 2012

Os SV støttar aksjonen «Bevar Fjellheim» – Os og Fusaposten 21. april 2012

Då saka kring Fjellheim var oppe til handsaming i kommunestyre røysta Os SV for sal av Fjellheim som ein del av finansieringa av Oseana. Føresetnaden for eit sal var at lokale lag og organi- sasjonar skulle kunne nytta Oseana til same pris som i Fjellheim. Ein rekna også med at kulturskulen skulle få tenelege lokale i den nye storstova til Os.

I kommunevalprogrammet 2011 sa Os SV mellom anna dette: «Det må vere ein reell tilgang til bruk av kulturhuset og av kulturskulen utan at økonomien vert ei hindring,» og «Os SV vil arbeide for at lokale lag og organisasjonar ikkje skal betale høgare leige i Oseana enn dei gjorde i Fjellheim.»

Os SV såg på Oseana som «ein kulturarena som skal gje nye moglegheiter og betra rammevilkår for både friviljuge organisasjonar og kulturskulen» slik det stod i kommunevalprogrammet vårt for 2011. Og dette trudde vi altså ganske lenge, men vona har diverre synt seg ikkje heilt å halde stikk.

Endra føresetnadar

Os SV finn det urovekkjande at det no syner seg at dei økonomiske tilhøva kring bruken av Oseana er slik at friviljuge organisasjonar får urimeleg store kostnadar knytt til bruken av kulturhuset. I høve til t.d. framsyningar, konsertar og jamnleg bruk til øvingar, blir leigekostnadane urimeleg store.

Erfaringa frå kulturskulen etter eitt knapt års drift er at lokalitetane som Oseana byr på ikkje er tenelege nok til kulturskuleaktivitetar for born. Det viser seg òg at ein del aktivitetar som t.d. utvikling av prosjekt innan dans, teater m.v. ikkje er tent med lokalitetane i Oseana. Arbeidstilsynet har òg hatt vesentlege merknader til tilhøva kring arbeidsmiljøsida.

Desse tilhøva tilseier at Os kommune i alle høve bør leggja til rette for supplerande tilbod som er eigna til bruk både for kulturskulen og dei friviljuge organisasjonane. Her merkjer Fjell- heim seg ut som eit godt alternativ i utgangspunktet. Ein sentrumsnær alter- nativ scene som kan nåast ved å nytta kollektivtransport er viktig for born og unge i heile Os.

Kulturhistorisk og arkitektonisk verdi

I tillegg har Fjellheim ein kulturhisto- risk og arkitektonisk bevaringsverdi. Ein bør også sjå denne verdien i samanheng med andre kulturverdiar/ bygningar innanfor eller tilgrensande til området som planarbeidet for Osøy- ro vest tek føre seg, for å sikra ein heil- skap i tenkinga og at kulturverdiane vert reelt ivaretekne.

Fjellheim vil også vera eigna for somme livssynsnøytrale seremoniar, t.d. gravferder.

Så langt styret kjenner til, er ikkje dei økonomiske implikasjonane større enn at det vil vera mogleg å finna løy- singar om den politiske viljen er til stades. Det er i alle fall noko ein bør vurdera grundig og ikkje berre avvisa i ut- gangspunktet.

Alt i alt konkluderer styret i Os SV med at det av fleire grunnar er trong for eit supplement til lokala i Oseana, og at Fjellheim peikar seg naturleg ut. Såleis er det grunnlag for ei ny vurde- ring av føresetnaden om Fjellheim som ein del av finansieringa av Oseana. På dette grunnlaget gjev styret i Os SV si støtte til aksjonen Bevar Fjellheim.

Styret i Os SV 

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Os SV støttar aksjonen «Bevar Fjellheim» – Os og Fusaposten 21. april 2012

– Premissane er endra! – Midtsiden 13. mars 2012

I rundspørjinga til Os & Fusaposten er dei fleste politikarane – med nokre heiderlege unntak – rørande einige om at ”det er for seint å bevara Fjellheim.”

Dei fleste partia har forplikta seg på Oseana, og Fjellheimaksjonen er komen altfor seint i gang.

Ei god sak kjem ALDRI for seint!

Dei same politikarane som lova plass og leveleg pris til lagslivet i Os, har endra premissane fullstendig.

• For det første er det berre tidvis høveleg plass for ein brøkdel av laga i Oseana.

• For det andre opererer Oseana med leigeprisar som er hinsides det lagslivet maktar!

Oseana er eit strålande tilbod til dei store og økonomisk sterke operatørane i marknaden, og takk for dei opplevingane!

For alle dei små laga med kummerleg økonomi er det framleis desperat behov for Fjellheim.

Det er erfaringane til lagslivet i Os etter vel eit halvår med Oseana. Dette trur eg at mange av politikarane veit.

Derfor kjem Bevar Fjellheim-aksjonen så snart erfaringsgrunnlaget låg føre.

Det er ALDRI for seint å berga hus!

Aksjonen for bevaring av Fjellheim, Anders Hauge

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på – Premissane er endra! – Midtsiden 13. mars 2012

BEVAR FJELLEIM!! – Os og Fusaposten 11. mars 2012

I onsdagsavisa uttalde dei respektive partileiarane seg om aksjonen for å bevara Fjellheim. Det blei då gitt uttrykk for eit sprikande syn på saka, men fleire gav uttrykk for at sal av Fjellheim hadde vore ein føresetnad for å finansiera Oseana. Nokon meinte òg at det ikkje var behov for både Oseana og Fjellheim og at kommunen ikkje ville ha råd til å ha begge deler.

Det var elles ei gjengs oppfatning av at kommunen måtte finna løysningar som ivaretar interessene og behova til våre lokale lag og organisasjonar som i dag ikkje slepp til i – eller har råd til å betale – for å være i Oseana.

Det ser ut til at få av dei spurde er kjende med det som er røynda for laga i Os i dag. For eit lag som skulle ha ei framsyning i Oseana, og nokre øvingar i forkant, vart kostnaden på 59.000 kroner. Det var etter at rabatten for lokale lag var trekt i frå! Kor mange av laga i Os har råd til ein slik sum for eit arrangement.

Dei same politikarane som lova plass og leveleg pris til lagslivet i Os, har endra premissane, og då må dei også vera villige til å sjå på om det tidlegare vedtaket med sal av Fjellheim er teneleg for kommunen og innbyggjarane.

Det som er klart er at Oseana er blitt eit flott kulturhus, men er ikkje rekna for å ivareta behovet til den daglige drifta av våre lokale lag og organisasjonar som har fått store problem med si drift og medlemsoppslutning etter at kommunen valde å stenga Fjellheim. Gustav Bahus gjekk elles sterkt ut med ein påstand om at det ville krevje 60 til 80 millionar kroner å setta Fjellheim i stand. Vi tillèt oss å tvila sterkt på denne påstanden og betraktar det for det dette nok var meint som –  eit skremmeskot for å setja ein stoppar  for folkeaksjonen for å bevara Fjellheim. Og til Marie Bruarøy – ho har tydeligvis ikkje vore ein av dei som har leigd i Fjellheim. Alle lag har betalt for seg i Fjellheim!  Og kven er det ho samanliknar oss med? Vi kjenner fleire lag i andre bygder der politikarane legg til rette for kulturaktivitetar for ungdom – til ein sum laga har råd å betala.  Men dette er ikkje lenger tilfelle her i Os. Forslag om at dei kan få plass i ymse gymsalar, kjellarar og andre ledige lokal bekreftar at enkelte ikkje har heilt forstått kva laga står for og driv med.

Det skal heller ikkje underslåast at Fjellheim er ein sers viktig del av kommunen si n identitet som mange har eit forhold til. Heller ikkje at dette er ei merkevare som er kjend langt utanfor våre kommunegrenser.

Vi er snart 18-tusen innbyggarar i Os, og enda fleire blir vi. Behovet for plass til kulturlivet sine lag og organisasjonar vil berre auke etter kvart som innbyggartalet stig. Det vil pressa gjennom eit behov for eit tilbod som Fjellheim i dag representerar, eit behov som kommunen vil bli pressa til å legga til rette for.

Dersom kommunen fjernar Fjellheim vil dei om ikkje lenge bli nøydde til å skaffa eit tilsvarande tilbod, men då har dei ikkje lenger ein sentral tomt til dette føremålet. Og om dei skulle klara å finna ein, vil dette bli ein kostbar tomt og eit nytt bygg vil definitivt kosta fleire titals millionar kroner meir enn det kommunen eventuelt måtte få  ved å selja det tilbodet som allereie eksisterar i Fjellheim.

Aksjonsgruppa: Bevar Fjellheim har allereie dokumentasjon på at det er ein enorm oppslutnad blant folket for å bevara Fjellheim. Denne dokumentasjonen vil bli lagt fram til rett tid. Det er politikarane som bestemmer, men det er også folket og folkets vilje dei er valde inn for å ivareta. Dette er ei sak som vil vise om det er tilfelle eller ikkje. Om politikarane er viljuge til å høyra på meininga  til folket eller berre oversjå den.

Som kjend; Det er inga skam å snu! Lytt til folkeviljen og ta den på alvor!

Foreningen Bevar Fjellheim

Posted in Innlegg frå aksjonsgruppa | Tagged | Innspel avslått på BEVAR FJELLEIM!! – Os og Fusaposten 11. mars 2012

Det er inga skam å snu – Os og Fusaposten 10. mars 2012

Det var trist å lesa at så mange politiske leiarar ikkje vil endra standpunkt om sal av Fjellheim.

Fjellheim representerer den dugnadsinnsatsen som ligg bak reisinga av mange forsamlingslokale i Os – ungdomshus, bedehus, klubbhus osb. At vi i framtida treng Fjellheim er godt dokumentert av tidlegare innlegg i avisa og av aksjonsgruppa “Bevar Fjellheim”.

Det er vanleg politisk praksis at ein treng nye saksopplysningar for å endra eit tidlegare standpunkt.

I denne saka er det nye – og tungtvegande – grunnar:

• Kulturskulen sine lokale i Oseana er ikkje godkjende, og kulturskulen treng andre lokale.

• Aksjonsgruppa “Bevar Fjellheim” har kome med mykje god og – for mange – ny informasjon.

Dei ledige lokala i Oseana kan ein i framtida få bruk for som t.d. lager for kunstutstillingar eller garderobar/ øvingsrom for aktørar ved store framsyningar. Oseana er berre inne i sin første sesong.

Skremselspropaganda

Fjellheim er i bra teknisk stand. På- standen om at Fjellheim vil kosta 60 – 80 mill. i oppussing må såleis vera skremselspropaganda, og det seier meir om den politiske kompetansen innan økonomi enn om Fjellheim.

Det er inga skam å snu når :

• Kulturskulen treng alternative lokale

• Lag og organisasjonar treng Fjellheim

• Oseana treng eit supplement

Jan Gaassand 

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Det er inga skam å snu – Os og Fusaposten 10. mars 2012

Ja, vi treng Fjellheim! – Os og Fusaposten 18. februar 2012

Oseana er inne i sitt første år som storstove og kulturhus i Os. Vi har fått eit praktbygg og ein arena som på fleire vis samlar heile Osbygda til eitt rike. I kjølvatnet av utbygginga på Mobergsneset er det visstnok planar om å selja Fjellheim- tomta, med eller utan hus på.

Fjellheim er no inne i sitt 75. år, og ruvar framleis majestetisk i landskapet. Med dødsdo- men hengande over seg, går huset ei usikker framtid i møte. Det er gode grunnar for å slå ring om Fjellheim, slik Anders Hauge oppsummerer det veldig godt i innlegget sitt, “Ja takk, begge deler”, i avisa 8. februar.

Os kommune kjøpte eit nedslitt Fjellheim i 1989 av Os Musikk- forening og Os Turnforening. Etter ei omfattande rehabilitering av huset vart det eit godt brukande kulturbygg dei neste 20 åra.

Framleis er Fjellheim i god stand. At huset må gjennom ei ny og dyr oppgradering, slik ordføraren har antyda, er vel å ta litt hardt i.

Ein fellesnemnar for Fjellheim har vore at terskelen for å nytta huset har vore låg. Det er jo slike møteplassar born og ungdom treng i dag. Kreativiteten får blomstra, og det utløyser mykje positiv aktivitet.

“Lågterskeltilbod” er blitt eit av fleire nymotens ord som ofte vert nytta i planlegging av idrettsanlegg og kulturbygg. No er vi så heldige å ha eit hus som nettopp kan vera møteplass og øvingslokale for mange aktivitetar.

Kulturhistorisk verdi

Det er ikkje så uventa at fylkeskommunen vil blanda seg inn i diskusjonen om riving av Fjellheim. Det var det siste forsamlingshuset som arkitekten Johan Lindstrøm teikna, og det einaste som er bygd i mur. Dei andre, f.eks ungdomshusa i Valestrand, Dale i Sunnfjord og fleire andre, er bygde i tre, men har mykje av same utsjånaden som Fjellheim. Felles for desse gamle bygningane er at alle er i bruk, sjølv om dei vart bygde 10 år før Fjellheim.

Johan Lindstrøm er mest kjent i samband med store restaureringsprosjekt på Vestlandet. Frå 1924 leidde han restaureringa av Lysekloster ruinar, og seinare Tollboden i Bergen. I åra før han døydde i 1958, hadde han vore sentral i det store arbeidet med å restaurera Håkonshallen.

I 2011 vart boka «Arkitekten Johan Lindstrøm» utgjeven av sonen Claus Lindstrøm, som også er arkitekt. I boka finn ein Fjellheim på side 128.

Det bør telja med at Fjellheim ber med seg ei svært interessant kulturhistorie som går meir enn 100 år tilbake. Like viktig at det at det er behov for eit hus og ein arena som Fjellheim.

Takk til Olaug Tvedt Keys og dei andre i aksjonsgruppa for initiativet dei har teke for å ta vare på Fjellheim.

Tore Moberg

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Ja, vi treng Fjellheim! – Os og Fusaposten 18. februar 2012

Ja takk, begge deler! – Os og Fusaposten 18. februar 2012

Takk til Anders Hauge for eit velformulert innlegg i «Os og Fusaposten» 8. februar! Me er svært mange osingar som er einige i det han ber fram.

Plan- og bygningsutvalet i kommunen vedtok 15.12. 2011 at det ville bli varsla oppstart av arbeidet med områderegulering for Stegen – Kvernelva, Fjellheim.

Målet med planarbeidet er fortetting og utvikling av eigedomar og infrastruktur. Det skal vera eit ønske å utvikla området til eit meir definert sentrum, med ulike tenestetilbod, variasjon i bustader og større grad av tilrettelegging for mjuke trafikantar. Reguleringsarbeidet vil medføra ei fortetting av allereie etablerte område.

Det er ikkje lite ein skal få ut av eit ulendt område med ein no viktig og trygg skuleveg.

“Med ulike tenestetilbod” – det er verd å leggja merke til!

Fjellheim har gjennom hundre år hatt tilbod til osingane – i god dugnadsånd og samhandling.

Mykje kultur – idrett, musikk, leik, dans og scenekunst – har vorte jobba fram til store framsyningar i huset, heilt opp til sommaren 2011.

Kommunen har vist stor velvilje for organiserte og spontane aktørar, som ikkje alltid tenkjer profitt når dei går i gang med oppsetningar med barn og unge – både friske og funksjonshemma.

Det mangfaldige kultulivet har sett bygda vår på kartet – og gjort Os attraktiv å flytta til.

Tiltak på is

Mange gode tiltak er lagt på is det siste halvåret, og mange eldsjeler har “gått i dvale” på grunn av at det økonomiske “berget” har vore uforsvarleg å klatra i.

Andre bruker kyrkja, gymsalar og aktivitetshus som framsyningsstader, men desse har sine manglar – og er utan amfi. Eller dei reiser ut – på festivalar og liknande – for at aktørane skal få opptre.

I Os er det berre små lag og organisasjonar – i alle fall innan musikk. Alle slit økonomisk. Hovudinntekta vår bør koma frå konsertarrangement. Med begrensa tilgang og høge leigeutgifter greier me ikkje å få overskot. Dette kan me ikkje leva med. Ingen vil ta styreverv i laga når utsiktene til overleving er så dystre!

Det vil vera tragisk om den tilreisande og “døde” kulturen skal vera med på å drepa den levande kulturen i bygda!

La oss få sett Fjellheim i brannteknisk forsvarleg stand – teke nødvendig vedlikehald – oppnemna eit driftsstyre – og la oss få Fjellheim tilbake!

“Ja takk, begge deler!”

Til og med arrangementssjefen i Oseana ønskjer seg meir intimitet – ein litt mindre sal òg!

Mette Samdal

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Ja takk, begge deler! – Os og Fusaposten 18. februar 2012

“Ja takk, begge deler!” – Os og Fusaposten 8. februar 2012

Vi er alle svært glade for – og imponerte over – den strålande nye storstova Os-bygda har fått.

Oseana har gitt ein heilt ny dimensjon til kulturlivet ikkje berre i Os, men i heile regio- nen. No får vi besøk av kunstnarar og framsyningar som før berre gjesta dei store scenane på dei store stadene. Vi får nyta gullalderkunst i vårt eige nærmiljø. Utruleg flott og utruleg givande.

Lovnaden om låg leige til frivillige lag har likevel ikkje Oseana innfridd, sjølv om det er differensiert leige. Jamvel om vi er positive til det nye kulturhuset, ser vi klart at det er behov for andre og rimelegare lokale i tillegg.

Os har eit rikt kulturliv der det er behov for både Oseana og Fjellheim. Det er ulike arenaer som stettar ulike behov.

Folketalet nærmar seg 20.000, og det vil vera aukande trong for eit hus på Fjellheim sin storleik. Det er svært viktig at kommunen også har tilbod som har storleik og husleige på eit nivå som dei små laga kan leva med.

Fjellheim er ein stad der unge menneske kan få organisasjons- og arrangementsrøynsle, slik huset har fungert i alle år. Med auka befolkning aukar også behovet for eit livssysnøytralt samfunnshus til viktige seremoniar som konfirmasjon, bryllaup og gravferd.

Vi er stolte over Oseana, og vil på ingen måte redusera verdien det huset har for bygda. Det er likevel viktig å sjå at desse to husa aldri vil vera konkurrentar, men tvert imot vil supplera kvarandre på beste vis.

Fjellheim er eit strålande monument over frivillig ungdomsarbeid i Os gjennom generasjonar. Det er eit hus som har og har hatt stor kulturhistorisk verdi for bygda gjennom hundre år. Det ligg fritt og sentralt, og vil vera ein stor ressurs for kulturlivet også i framtida.

Fjellheim er huset som har ein stor plass i hjarta til svært mange osingar, og har verdi langt ut over det reint byg- ningsmessige.

Dette er eit hus vi må ta vare på!

La dei hundre blomar bløma!

For Aksjonsgruppa for bevaring av Fjellheim,  Anders Hauge 

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Leave a comment

– Vi treng Fjellheim – reportasje i Os og Fusaposten 11. februar 2012

Ei gruppe osingar tek no initiativ for å få behalda Fjellheim som kulturstove i tillegg til det nye Oseana. – Vi treng Fjellheim òg, seier dei.

Anne-Margrethe Matre Hjemdal ammh@osogfusa.no

Det var Os Turnforening og Os Musikkforening som reiste Fjellheim. Det skjedde rundt 1910, etter at dei hadde kjøpt tomta for nokre hundre kroner. Huset brann i 1936. Då Fjellheim skulle byggjast opp att kontakta dei arkitekt Johan Lindstrøm og fekk reist eit staseleg bygg som framleis står der, og som det følgjer så mange minne og kjensler med for generasjonar av osingar.

No vil komiteen samla folk til ein aksjon for å bevara Fjellheim. Dei vil kartleggja lag og organisasjonar som ev. vil bruka Fjellheim og såleis få fram kor stor trong vi framleis har for huset.

Dette er folk som har eit sterkt kjenslemessig tilhøve til Fjellheim.

– I Fjellheim var det høgtid å gå. Der gjekk ikkje vi jenter i langbukser, slik vi kunne gjera på Søfteland eller Kalandseid eller andre ungdomshus. Der fekk vi våre første erfaringar med det andre kjønnet. Der forelska vi oss og der hadde vi det kjekt, seier Ingun Meiler og vert mjuk i røysta.

Fjellheim vart heimen vekke frå heime – frå barndom og turning og til vaksen alder.

– Og tenk, Fjellheim var i si tid det største ungdomshuset i landet, seier Olaug Tvedt Keys.

Os Musikkforening og Os Turn eigde og dreiv huset fram til kommunen overtok på 1980- talet. Då hadde huset slite med økonomien i mange år.

Må ta vare på

– Vi har aldri vore samde i den dealen som låg bak reisinga av Oseana, nemleg at sal av Fjellheim skulle gje 10 millionar kroner i kassen til Oseana. Dei pengane kjem berre til å forsvinna i det store sluket – og så misser vi det flotte bygget vi alt har og kjem til å ha trong for også i framtida, seier damene. Dei hevdar at dei har mange med seg.

Dei har òg fylkeskommunen ved kulturminnevern- og museumsavdelinga som har blanda seg inn i diskusjonen. Det initiativet står Keys bak. I alle fall var det ho som tok kontakt der og fekk medhald i at Fjellheim er verneverdig.

“Fylkeskommunen meiner at kulturhuset Fjellheim er eit viktig kulturminne med lokal og regional verdi. Bygningen bør difor få eit vern gjennom plan- og bygningslova”, skriv spesialrådgjevar Inger Lena Gåsemyr.

Flott med Oseana

– Ingen må tru at vi ikkje er glade for Oseana. Det er vi verkeleg. Og det er flott at vi no kan få både Riksteateret og andre store arrangement til Os, seier Olaug Keys og får medhald av Ingun Meiler.

– Men dei to husa er til kvart sitt bruk. Vi treng begge. Det er som Anders Hauge skreiv i avisa sist onsdag: “Ja, takk begge deler”. Vi er nøydde til å ta oss råd til å bevara Fjellheim, meiner dei to damene og viser til Os som presskommune som også treng eit anna slags lagshus enn Oseana. Ikkje minst til barne- og ungdomslag. Det er svært viktig å ta vare på desse generasjonane, meiner dei.

Ikkje så gale

– Og så seier folk at det vil kosta så mykje å ta i bruk att Fjellheim. Det er slett ikkje sant, seier Ingun Meiler. – Innvendig kan huset takast i bruk om lag som det er. Noko nedslite er det sjølvsagt, men vi har gått laus på Fjellheim før på dugnad, og vi kan gjera det igjen. Det er verst på utsida, særleg taket, og huset må målast. Det andre kan vi ta litt om litt.

 

Posted in Redaksjonell omtale | Tagged | Leave a comment

Ad Fjellheim – Os og Fusaposten 9. desember 2011

Det er allmennkjent at kommunen har bestemt seg for å selge vårt tidligere kulturhus Fjellheim og at inntekten av salget skal gå inn i den mangelfulle finansieringen av Oseana. Det er også kjent at kommunens arkitektkonkurranse har landet på et forslag til fornyelse langs byveien i en ”urban byggestil” frem til Best stasjonen, og at Fjellheim skal da rives og erstattes av boligblokker. Ordfører Søviknes har gitt uttrykk for begeistring for planene.

Mange kjenner historikken til Fjellheim og hva det har betydd for lokalsamfunnet og enkelt personer gjennom flere generasjoner. For de som ikke har denne kunnskapen kan jeg blant annet anbefale dem å lese Tore Mobergs glimrende presentasjon i årets utgave av ”Osingen”.

Dessverre er det nok slik at de mange innflytterne til Os og en del av den yngre garden ikke har det samme forholdet til Fjellheim som mange av oss andre har. Noen av disse er også politikere, og tar kanskje sine valg uten å ha forstått hva de egentlig velger bort av det som faktisk er en del av vår identitet og kulturarv her i bygden.

Bygget har dessverre fått lov til å forfalle på grunn av dårlig vedlikehold fra kommunens side – jeg vil ikke spekulere i  om dette har vært bevisst eller ubevisst. Men bygget har likevel verdier i seg som det bør vernes om, og kan oppgraderes gjennom økonomisk akseptable investeringer og gjenopptatt vedlikehold.

Og det er fortsatt behov for Fjellheim, til tross for det vår øverste politiske ledelse vil ha oss til å tro.

Alt passer ikke inn i Oseana, alt får ikke plass der og alle har ikke råd til å være der. Da er Fjellheim et utmerket alternativ for disse og deres aktiviteter.

Det har blant annet blitt skrevet om kulturskolen sine dårlige vilkår i kjeller etasjen i Oseana og mangelen på både trivsel og funksjonalitet i dette lokalet. Hvorfor ikke la de flytte til Fjellheim?

Eller er de å regne som økonomiske gisler som sitter fast i sine dårlige lokaler i Oseana slik at kommunen kan hevde at dette nye kulturhuset har kommunal virksomhet i seg, noe som gir enkelte økonomiske fordeler som Oseana ikke ville dra nytte av om de ikke var der?

Jeg vet at kommunen trenger penger til både det ene og det andre, og at salget av Fjellheim, som er budsjettert med 10 millioner kroner, vil være nyttige penger på kort sikt. Men husk: Hvis det blir en kjøper til denne prisen vil pengene gå rett inn i Oseana – ikke skoler, ikke eldre omsorg, ikke psykisk helsevern, ikke bygg vedlikehold, med mer, men rett inn i Oseana.

Og hva så?

Da sitter kommunen igjen uten Fjellheim og de mulighetene dette bygget kan gi i nye generasjoner. Altså, litt mer av osingenes arvesølv som er blitt solgt på auksjon for å dekke kortsiktig moro. Som for eksempel, våre aksjer i BKK som ga kommunen sikre inntekter i alle år og ville også ha fortsatt med dette i mange år fremover.

Fylkeskommunen har uttalt at Fjellheim er et viktig kulturminne med lokal og regional verdi. Det har de nok rett i, og de har skjønt det. Spørsmålet er om våre egne politikere har skjønt det.

Jeg tror det ikke, men har lov til å håpe. Som kjent: Det er ingen skam å snu.

Samtidig håper jeg at også osinger flest løfter seg ut av sin politiske apati og reiser seg for å kjempe for å beholde Fjellheim for nye generasjoner.

 

Olaug Tvedt Keys

Posted in Lesarinnlegg i lokalpressa | Tagged | Innspel avslått på Ad Fjellheim – Os og Fusaposten 9. desember 2011